Ovidius

Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 44165 boek(en).

- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld.


- Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten.
- Verzending geschiedt op risico van de koper.
- Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper.
- Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst.
- De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
- Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort
IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A

Of via Paypal. Geen creditkaart.
- Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst.Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.
Email: bert.van.genderen@hetnet.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht..

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan

Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

-- Aan
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. Van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort

email: bert.van.genderen@hetnet.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(*)

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.
Titel Prijs
Adam Zamoyski - 1812 1812 Schrijver: Adam Zamoyski € 10,00
Adam Zamoyski - 1812 1812 Schrijver: Adam Zamoyski € 10,00
J. Kloek - 1800 1800 Schrijver: J. Kloek € 44,00
Gavin Menzies - 1434 1434 Schrijver: Gavin Menzies € 17,00
Philip Metcalfe - 1933 1933 Schrijver: Philip Metcalfe € 10,00
Jo Klaps - 001-100 001-100 Schrijver: Jo Klaps € 24,00
Ian Buruma - 1945 1945 Schrijver: Ian Buruma € 22,00
Jacques Attali - 1492 1492 Schrijver: Jacques Attali € 12,00
Attali, Jacques.. - 1492.. 1492.. Schrijver: Attali, Jacques.. € 9,00
Lucas, Peter J. (ed.). -  .  . Schrijver: Lucas, Peter J. (ed.). € 20,00
Saskia Noort - 40 40 Schrijver: Saskia Noort € 8,00
 - 5002 5002 Schrijver: € 24,00
John Elliot Wills. Een jaar in de wereldgeschiedenis. 2001. Ambo. Paperback. 355pp.. - 1688 1688 Schrijver: John Elliot Wills. Een jaar in de wereldgeschiedenis. 2001. Ambo. Paperback. 355pp.. € 13,00
Richard K. Riehn. Napoleon's Russian Campaign. 1991. John Wiley. Paperback. ix,525pp.. - 1812 1812 Schrijver: Richard K. Riehn. Napoleon's Russian Campaign. 1991. John Wiley. Paperback. ix,525pp.. € 14,00
Sylvana Simons - 1+ 1= 7 1+ 1= 7 Schrijver: Sylvana Simons € 7,00
Mak, C.. - 1911 - 1986. 75 jaar V.P.G.K.N. 1911 - 1986. 75 jaar V.P.G.K.N. Schrijver: Mak, C.. € 8,00
Staal, Erna en Murk Salverda - 1954 - Een literaire doorsnee. Schrijversprentenboek 36. 1954 - Een literaire doorsnee. Schrijversprentenboek 36. Schrijver: Staal, Erna en Murk Salverda € 7,00
Verhelst, Peter - 2050 / Gedichten 2050 / Gedichten Schrijver: Verhelst, Peter € 14,00
Pitt, Barrie. - 1918 - Het laatste bedrijf. 1918 - Het laatste bedrijf. Schrijver: Pitt, Barrie. € 13,00
Cope Kevin L. Editor; Gordon Scott Paul. - 1650-1850 : Ideas, Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era,. Volume 15. 1650-1850 : Ideas, Aesthetics, and Inquiries in the Early Modern Era,. Volume 15. Schrijver: Cope Kevin L. Editor; Gordon Scott Paul. € 60,00
 - 1898 - 5.III- 1968. Louis Gueuning. 70. Liber Amicorum. 1968. 1898 - 5.III- 1968. Louis Gueuning. 70. Liber Amicorum. 1968. Schrijver: € 10,00
Van den Burg  Partners. - 1934-1994. 60 jaar Lundex Groep. 1934-1994. 60 jaar Lundex Groep. Schrijver: Van den Burg Partners. € 15,00
Avenarius, D.A., Heinen, H., Commissie voorbereiding gedenkboek "100 jaar volksfeest Winterswijk", Vereeniging Volksfeest, Winterswijk. - 100  jaar volksfeest Winterswijk : 1888 - 1963. 100 jaar volksfeest Winterswijk : 1888 - 1963. Schrijver: Avenarius, D.A., Heinen, H., Commissie voorbereiding gedenkboek "100 jaar volksfeest Winterswijk", Vereeniging Volksfeest, Winterswijk. € 11,00
 - A. A. Macdonell. Third edition, reprinted, 1987. Clarendon Press. Pperback. Very good. xciii,264pp.. A. A. Macdonell. Third edition, reprinted, 1987. Clarendon Press. Pperback. Very good. xciii,264pp.. Schrijver: € 28,00
A. Alberts - A. Alberts. 1e druk, 1992. Van Oorschot. Paperback. 186pp. A. Alberts. 1e druk, 1992. Van Oorschot. Paperback. 186pp. Schrijver: A. Alberts € 10,00
 - A. Amelink. 5e druk, 2002. Bert Bakker. Paperback. 252pp.. A. Amelink. 5e druk, 2002. Bert Bakker. Paperback. 252pp.. Schrijver: € 7,00
Brian Taylor - A Barbarossa to Berlin A Barbarossa to Berlin Schrijver: Brian Taylor € 30,00
 - A Batta. Componisten. Werken. Uitvoeringen. Konemann. 2000. Hardcover met stofomslag. 923pp.. Illustr.. A Batta. Componisten. Werken. Uitvoeringen. Konemann. 2000. Hardcover met stofomslag. 923pp.. Illustr.. Schrijver: € 24,00
Simon, W.. - A Beginners' Chinese-English Dictionary of the National Language (Gwoyeu). A Beginners' Chinese-English Dictionary of the National Language (Gwoyeu). Schrijver: Simon, W.. € 18,00
 - A. Bel. Deel 1. 1988. DEn Hertog. Hardcover. 247pp. Illustr.. A. Bel. Deel 1. 1988. DEn Hertog. Hardcover. 247pp. Illustr.. Schrijver: € 10,00
Chase, Frank H.. - A Bibliographical Guide to Old English Syntax. A Bibliographical Guide to Old English Syntax. Schrijver: Chase, Frank H.. € 35,00
Hopkinson, Cecil - A Bibliography of the musical and literary works of Hector Berlioz 1803 - 1869 with histories of the French music publishers concerned.second edition incorporating the author's additions and corrections. Edited by Richard MacNutt. A Bibliography of the musical and literary works of Hector Berlioz 1803 - 1869 with histories of the French music publishers concerned.second edition incorporating the author's additions and corrections. Edited by Richard MacNutt. Schrijver: Hopkinson, Cecil € 17,00
Giorgio Tagliacozzo; Donald Phillip Verene; Vanessa Rumble - A Bibliography Of Vico In English 1884-1984 A Bibliography Of Vico In English 1884-1984 Schrijver: Giorgio Tagliacozzo; Donald Phillip Verene; Vanessa Rumble € 22,00
Schulte Nordholt, J.W. and robert P.Swierenga. - A Bilanteral Bicentennial. A History of Dutch-American relations, 1782-1982. A Bilanteral Bicentennial. A History of Dutch-American relations, 1782-1982. Schrijver: Schulte Nordholt, J.W. and robert P.Swierenga. € 11,00
Nadas, Peter. - A Book of Memories. A Book of Memories. Schrijver: Nadas, Peter. € 12,00
Bo  Gyllensvärd. - A Botanical Excursion in the Kempe Collection. Reprinted from the Museum of Far Eastern Antiquities No 37, 1965. Pages 165-188. 24 Plates. A Botanical Excursion in the Kempe Collection. Reprinted from the Museum of Far Eastern Antiquities No 37, 1965. Pages 165-188. 24 Plates. Schrijver: Bo Gyllensvärd. € 36,00
Daniélou, Alain.. - A Brief Histor of India. A Brief Histor of India. Schrijver: Daniélou, Alain.. € 13,00
Hawking, Stephen W. - A brief history of time. From the big bang to black holes. Introduction by Carl Sagan A brief history of time. From the big bang to black holes. Introduction by Carl Sagan Schrijver: Hawking, Stephen W. € 10,00
Ramachandran, V.S. - A brief tour of human conciousness. From Imposter Poodles to Purple Numbers. A brief tour of human conciousness. From Imposter Poodles to Purple Numbers. Schrijver: Ramachandran, V.S. € 12,00
Hawking , Stephen W.  Leonard Mlodinow - A Briefer History of Time A Briefer History of Time Schrijver: Hawking , Stephen W. Leonard Mlodinow € 15,00
Cogley, John. - A Canterbury tale: experiences and reflections, 1916-1976. A Canterbury tale: experiences and reflections, 1916-1976. Schrijver: Cogley, John. € 9,00
Ferguson, Everett - A Cappella Music In The Public Worship Of The Church A Cappella Music In The Public Worship Of The Church Schrijver: Ferguson, Everett € 14,00
Ivinskaya, Olga.. - A Captive of time. My years with Pasternak. The Memoirs of Olga Ivinskaya. A Captive of time. My years with Pasternak. The Memoirs of Olga Ivinskaya. Schrijver: Ivinskaya, Olga.. € 11,00
Weele, A.J. ven der.. - A Career in International Education. Een loopbaan in het Internationaal Onderwijs. Tribute to Prof Ir. A.J.vab der Weele. Rector of the ITC 1965-1979. Huldeblijk aan Prof. Ir. A.J.van der Weele. Rector van het ITC 1965-1979. A Career in International Education. Een loopbaan in het Internationaal Onderwijs. Tribute to Prof Ir. A.J.vab der Weele. Rector of the ITC 1965-1979. Huldeblijk aan Prof. Ir. A.J.van der Weele. Rector van het ITC 1965-1979. Schrijver: Weele, A.J. ven der.. € 8,00
Lamont Brown, Raymond. - A casebook of Military Mystery. A casebook of Military Mystery. Schrijver: Lamont Brown, Raymond. € 10,00
Howarth, Stephen. - A Century in Oil : The "Shell" Transport and Trading Company 1897-1997. A Century in Oil : The "Shell" Transport and Trading Company 1897-1997. Schrijver: Howarth, Stephen. € 17,00
Howarth, Stephen.. - A Century in Oil. The Shell Transport and Trading Company 1897-1997. A Century in Oil. The Shell Transport and Trading Company 1897-1997. Schrijver: Howarth, Stephen.. € 15,00
Warren, J.G.H.. - A Century of Locomotive Building: By Robert Stephenson  Co 1823/1923. A Century of Locomotive Building: By Robert Stephenson Co 1823/1923. Schrijver: Warren, J.G.H.. € 30,00
Giles, Herbert A. - A Chinese-English Dictionary. A Chinese-English Dictionary. Schrijver: Giles, Herbert A. € 160,00
Steen, Charlie R.. - A Chronicle of Conflict: Tournai, 1559-1567. A Chronicle of Conflict: Tournai, 1559-1567. Schrijver: Steen, Charlie R.. € 24,00