Ovidius

Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 44819 boek(en).

- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld.


- Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten.
- Verzending geschiedt op risico van de koper.
- Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper.
- Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst.
- De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
- Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort
IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A

Of via Paypal. Geen creditkaart.
- Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst.Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.
Email: bert.van.genderen@hetnet.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht..

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan

Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort.

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

-- Aan
Antiquariaat Ovidius
Lambertus G. Van Genderen
Koppelstraat 5
7126 AE Bredevoort

email: bert.van.genderen@hetnet.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(*)

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.
Titel Prijs
Lucas, Peter J. (ed.). -  .  . Schrijver: Lucas, Peter J. (ed.). € 20,00
Tullemans, Jan -   een eigenzinnig bestaan, keramiek van Alda Brunenberg /   a wilful existence, ceramics by Alda Brunenberg. Gesigneerd.. een eigenzinnig bestaan, keramiek van Alda Brunenberg / a wilful existence, ceramics by Alda Brunenberg. Gesigneerd.. Schrijver: Tullemans, Jan € 10,00
Jo Klaps - 001-100 001-100 Schrijver: Jo Klaps € 24,00
 - 016// American Photography .. 016// American Photography .. Schrijver: € 38,00
Sylvana Simons - 1+ 1= 7 1+ 1= 7 Schrijver: Sylvana Simons € 7,00
Schulten, C.M. Zwitzer, H.L. Hoffenaar, J. - 1 Divisie ' 7 December '. 1 Divisie ' 7 December '. Schrijver: Schulten, C.M. Zwitzer, H.L. Hoffenaar, J. € 10,00
C.M. Schulten;H.L. Zwitzer - 1 divisie '7 december' 1 divisie '7 december' Schrijver: C.M. Schulten;H.L. Zwitzer € 12,00
Jensen - 1 hathortahroh Heel de mens 1 hathortahroh Heel de mens Schrijver: Jensen € 12,00
Larsen, Egon.. - 1% Inspiratie. Uitvinders en hun invallen. 1% Inspiratie. Uitvinders en hun invallen. Schrijver: Larsen, Egon.. € 7,00
BEENTJES, Dr. P.C. - 1 Kronieken. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking. Verklaring van de Herbreeuwse Bijbel. 1 Kronieken. Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking. Verklaring van de Herbreeuwse Bijbel. Schrijver: BEENTJES, Dr. P.C. € 20,00
Hao Sjieh e.a. - 1 Mao-strips 1 Mao-strips Schrijver: Hao Sjieh e.a. € 10,00
W. van der Spek - 1 Samuel, een koningschapsboek 1 Samuel, een koningschapsboek Schrijver: W. van der Spek € 7,00
 - 1. Van Dale Middelgroot woordenboek Frans-Nederlands; 2. Nederlands-Frans. 2 delen. 1. Van Dale Middelgroot woordenboek Frans-Nederlands; 2. Nederlands-Frans. 2 delen. Schrijver: € 17,00
Prem Radhakishun - 10 jaar een duidelijke mening 10 jaar een duidelijke mening Schrijver: Prem Radhakishun € 7,00
Suzanne Holtzer;Jiskefet - 10 jaar Jiskefet 10 jaar Jiskefet Schrijver: Suzanne Holtzer;Jiskefet € 11,00
Rivon. Rijksinstituut voor Veldbiologisch onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud. State Institute for Nature Conservation Research. Rivon. - 10 jaren RIVON. 10 jaren RIVON. Schrijver: Rivon. Rijksinstituut voor Veldbiologisch onderzoek ten behoeve van het natuurbehoud. State Institute for Nature Conservation Research. Rivon. € 9,00
Avenarius, D.A., Heinen, H., Commissie voorbereiding gedenkboek "100 jaar volksfeest Winterswijk", Vereeniging Volksfeest, Winterswijk. - 100  jaar volksfeest Winterswijk : 1888 - 1963. 100 jaar volksfeest Winterswijk : 1888 - 1963. Schrijver: Avenarius, D.A., Heinen, H., Commissie voorbereiding gedenkboek "100 jaar volksfeest Winterswijk", Vereeniging Volksfeest, Winterswijk. € 11,00
R.P. Nettelhorst - 100 Bijbelse Figuren 100 Bijbelse Figuren Schrijver: R.P. Nettelhorst € 9,00
D. Meijsing - 100% Chemie 100% Chemie Schrijver: D. Meijsing € 9,00
Wilma Hoving;Malcolm Day - 100 heiligen 100 heiligen Schrijver: Wilma Hoving;Malcolm Day € 10,00
Peter Gössel;Gennaro Postiglione - 100 Houses 100 Houses Schrijver: Peter Gössel;Gennaro Postiglione € 18,00
 - 100 Interiors Around the World / So wohnt die welt - Un tour du monde des interieurs A-M M-Z 100 Interiors Around the World / So wohnt die welt - Un tour du monde des interieurs A-M M-Z Schrijver: € 30,00
Hans Winters, Ton van Gils, Eveline Zuurbier, Albert Hulshof en Hans Tijdink. - 100 jaar Bonifatiuskerk 100 jaar Bonifatiuskerk Schrijver: Hans Winters, Ton van Gils, Eveline Zuurbier, Albert Hulshof en Hans Tijdink. € 14,00
Jaap Huisman - 100 jaar bouwkunst in Amsterdam 100 jaar bouwkunst in Amsterdam Schrijver: Jaap Huisman € 10,00
 - 100 jaar DHV. Jan Willem Blom. Ronald Buitenhuis e.a.. 2013. Deventer Hockey Vereniging. Hardcover. 256pp.. Illustr.. 100 jaar DHV. Jan Willem Blom. Ronald Buitenhuis e.a.. 2013. Deventer Hockey Vereniging. Hardcover. 256pp.. Illustr.. Schrijver: € 32,00
John Jansen van Galen;Herman Vuijsje - 100 jaar Drees 100 jaar Drees Schrijver: John Jansen van Galen;Herman Vuijsje € 7,00
Diemel, Bas. - 100 jaar Erasmus School of Economics. 100 jaar Erasmus School of Economics. Schrijver: Diemel, Bas. € 24,00
DIELEN, NICO., E.A. - 100 jaar Grafisch Onderwijs Utrecht. 100 jaar grafisch goed. Grafisch Lyceum Utrecht. X11 Schoolvoorgrafimedia. 100 jaar Grafisch Onderwijs Utrecht. 100 jaar grafisch goed. Grafisch Lyceum Utrecht. X11 Schoolvoorgrafimedia. Schrijver: DIELEN, NICO., E.A. € 16,00
Putten, M. van - 100 jaar Honig aan de Waal 100 jaar Honig aan de Waal Schrijver: Putten, M. van € 20,00
Dubois, Pierre H., Garmt Stuiveling, e.a.. - 100 Jaar Max Havelaar. Essays over Multatuli. 100 Jaar Max Havelaar. Essays over Multatuli. Schrijver: Dubois, Pierre H., Garmt Stuiveling, e.a.. € 8,00
Paap, Wouter - 100 jaar muziekonderwijs in Utrecht. Gedenkschrift bij de viering van het eeuwfeest van het Utrechts Conservatorium en de Gemeentelijke Muziekschool Utrecht (1875-1975). 100 jaar muziekonderwijs in Utrecht. Gedenkschrift bij de viering van het eeuwfeest van het Utrechts Conservatorium en de Gemeentelijke Muziekschool Utrecht (1875-1975). Schrijver: Paap, Wouter € 15,00
KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse Philologie, M de Vries en zijn school. 100 jaar Nederlandse Philologie, M de Vries en zijn school. Schrijver: KARSTEN, GERT. € 10,00
Berghuis, Evelien ; Hans Blom. - 100 jaar Provinciale Waterstaat Utrecht. 1882-1982. 100 jaar Provinciale Waterstaat Utrecht. 1882-1982. Schrijver: Berghuis, Evelien ; Hans Blom. € 10,00
Goettsch, R.P. en Th.P.H.Wortel. Redactie. - 100 Jaar Rijks H.B.S.  R.H.B.S.  Alkmaar 1867-1967. Tekeningen J.DE Veen. Met bijdragen van oudleerlingen. Met: het Supplement op het Gedenkboek. 100 Jaar Rijks H.B.S. R.H.B.S. Alkmaar 1867-1967. Tekeningen J.DE Veen. Met bijdragen van oudleerlingen. Met: het Supplement op het Gedenkboek. Schrijver: Goettsch, R.P. en Th.P.H.Wortel. Redactie. € 10,00
 - 100 jaar Schut Superieur - Van papieren puntzak tot industrieel centrum voor verpakkingstechniek (1886-1986) 100 jaar Schut Superieur - Van papieren puntzak tot industrieel centrum voor verpakkingstechniek (1886-1986) Schrijver: € 12,00
P. Fennis. 1997. Rene de Milliano. Paperrback. 46pp. Illustr.. - 100 Jaar Verandering In Oud West 100 Jaar Verandering In Oud West Schrijver: P. Fennis. 1997. Rene de Milliano. Paperrback. 46pp. Illustr.. € 14,00
Blok, M.. - 100 jaar vrijwillige Brandweer Ter Aar. 100 jaar vrijwillige Brandweer Ter Aar. Schrijver: Blok, M.. € 12,00
RIELE, A.W. TE E.A. - 100 jaar werk in uitvoering 1887 - 1987. Gedenkboek Gemeentewerken - Arnhem. 100 jaar werk in uitvoering 1887 - 1987. Gedenkboek Gemeentewerken - Arnhem. Schrijver: RIELE, A.W. TE E.A. € 11,00
Weteringen, Willem van. - 100 Jaar Willem Tell - Brummen. De geschiedenis van een schietsportvereniging. 100 Jaar Willem Tell - Brummen. De geschiedenis van een schietsportvereniging. Schrijver: Weteringen, Willem van. € 10,00
Weteringen, Willem van. - 100 Jaar Willem Tell - Brummen. De geschiedenis van een schietsportvereniging. 100 Jaar Willem Tell - Brummen. De geschiedenis van een schietsportvereniging. Schrijver: Weteringen, Willem van. € 10,00
Ron CouwenhovenHuub Snoep - 100 jaar winter Het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995. De Vrieseborch. 1994. 207pp. Illustr.. 100 jaar winter Het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995. De Vrieseborch. 1994. 207pp. Illustr.. Schrijver: Ron CouwenhovenHuub Snoep € 13,00
De Bont, Yves - 100 jaar wonen in Turnhout architectuur van 1895 tot 1995 100 jaar wonen in Turnhout architectuur van 1895 tot 1995 Schrijver: De Bont, Yves € 25,00
 - 100 Jahre Marienschule der Töchter vom Hl. Kreuz Essen-Werden. Festschrift anläßlich des 100jährigen Bestehens der Marienschule der Töchter vom Hl. Kreuz Essen-Werden 1858-1958. 100 Jahre Marienschule der Töchter vom Hl. Kreuz Essen-Werden. Festschrift anläßlich des 100jährigen Bestehens der Marienschule der Töchter vom Hl. Kreuz Essen-Werden 1858-1958. Schrijver: € 10,00
Carlin, Nathan .; Capps, Donald - 100 Years of Happiness: Insights and Findings from the Experts (Psychology, Religion, and Spirituality) With dadication and signed by Donald Capps. 100 Years of Happiness: Insights and Findings from the Experts (Psychology, Religion, and Spirituality) With dadication and signed by Donald Capps. Schrijver: Carlin, Nathan .; Capps, Donald € 30,00
Kop, Hans van der , Commandeur vlieger bd - 1000 Dagen bij het Hof van St. James. Belevenissen van een adjunct- marineattaché 1962 - 1964 1000 Dagen bij het Hof van St. James. Belevenissen van een adjunct- marineattaché 1962 - 1964 Schrijver: Kop, Hans van der , Commandeur vlieger bd € 16,00
dalen, A.G. van. Redactie Jan Thoben. - 1000 jaar Gendringen. 1000 jaar Gendringen. Schrijver: dalen, A.G. van. Redactie Jan Thoben. € 22,00
Cloo, Auke. - 1000 jaar houthandel. De schoorbalken voor de Houtunie. 1000 jaar houthandel. De schoorbalken voor de Houtunie. Schrijver: Cloo, Auke. € 8,00
 - 1000 jaar kerk in Etten : geschiedenis en bouw van de 15e eeuwse gotische kerk en haar 11e eeuwse Romaanse voorgangster 1000 jaar kerk in Etten : geschiedenis en bouw van de 15e eeuwse gotische kerk en haar 11e eeuwse Romaanse voorgangster Schrijver: € 9,00
FIELL, CHARLOTTE  PETER. - 1000 Lights 1879 to 1959  I000 Lights 1960 to Present. 2 vols. 1000 Lights 1879 to 1959 I000 Lights 1960 to Present. 2 vols. Schrijver: FIELL, CHARLOTTE PETER. € 120,00
Hans-Michael Koetzle;Therese Mulligan - 1000 Photo Icons 1000 Photo Icons Schrijver: Hans-Michael Koetzle;Therese Mulligan € 11,00