Logo Treurniet

Onderste Plank

Ede

Onderste Plank heeft in totaal 72 boek(en).

Mijn boekenkasten zijn in de loop der jaren (over)vol geraakt door aankoop en andere oorzaken. Een aantal boeken is langzamerhand op "de onderste plank" terechtgekomen. Hoewel het niet meevalt om er afscheid van te nemen, hoop ik dat ze terechtkomen bij liefhebbers die ze op hun waarde weten te schatten.

Titel Prijs
HULST, W.G. van de - Annelies  -  GESIGNEERD Annelies - GESIGNEERD Schrijver: HULST, W.G. van de € 10,00
MAST, H.A. van der - Beelden en Schetsen uit de kerkgeschiedenis Beelden en Schetsen uit de kerkgeschiedenis Schrijver: MAST, H.A. van der € 2,00
AKKER, Drs.N.K. van den / SMIT, Dr.E.L. - Beknopte geschiedenis van het christendom - deel 1 Het christendom in oudheid en middeleeuwen Beknopte geschiedenis van het christendom - deel 1 Het christendom in oudheid en middeleeuwen Schrijver: AKKER, Drs.N.K. van den / SMIT, Dr.E.L. € 3,00
KRAAN, Drs. J.D. - Bijbel en andersgelovigen - naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen Bijbel en andersgelovigen - naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen Schrijver: KRAAN, Drs. J.D. € 2,00
WENHAM, John W. - Christ and the Bible Christ and the Bible Schrijver: WENHAM, John W. € 2,00
BAVINCK, Dr. J.H. - Christus en de mystiek van het oosten Christus en de mystiek van het oosten Schrijver: BAVINCK, Dr. J.H. € 2,00
SCHAEFFER, Dr. Francis A. - De dood over de stad De dood over de stad Schrijver: SCHAEFFER, Dr. Francis A. € 10,00
BERG,  Ds. M.R. van den - De gekerkerde kerk De gekerkerde kerk Schrijver: BERG, Ds. M.R. van den € 3,00
AALDERS, Dr. G.J.D. - De grote vergissing - Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw De grote vergissing - Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw Schrijver: AALDERS, Dr. G.J.D. € 2,00
 - De heilige Qor'aan / met Nederlandse vertaling De heilige Qor'aan / met Nederlandse vertaling Schrijver: € 2,00
TAZELAAR, Dr. C. - De jeugd van Groen (1801-1827) De jeugd van Groen (1801-1827) Schrijver: TAZELAAR, Dr. C. € 2,00
VELD, T. van 't - De kerk als moeder - kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de 20e eeuw - deel 2 De kerk als moeder - kerken en geloofsgemeenschappen in Ede in de 20e eeuw - deel 2 Schrijver: VELD, T. van 't € 10,00
BOUWMAN, Dr. H. - De kerkelijke tucht - naar het gereformeerde kerkrecht De kerkelijke tucht - naar het gereformeerde kerkrecht Schrijver: BOUWMAN, Dr. H. € 2,00
RASKER, Dr.A.J. - De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 - Haar geschiedenis en theologie in de 19e en 20e eeuw De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 - Haar geschiedenis en theologie in de 19e en 20e eeuw Schrijver: RASKER, Dr.A.J. € 4,00
SCHOUTEN Hzn, L. - De Tabernakel - Gods heiligdom bij Israël De Tabernakel - Gods heiligdom bij Israël Schrijver: SCHOUTEN Hzn, L. € 10,00
JANSEN, p.fr. E.J.B. - De ware kloosterling volgens de leer van den H. Franciscus van Sales De ware kloosterling volgens de leer van den H. Franciscus van Sales Schrijver: JANSEN, p.fr. E.J.B. € 2,00
BACON, EDMUND - Design of Cities Design of Cities Schrijver: BACON, EDMUND € 15,00
Generale Synode N.H. Kerk - Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk - in ontwerp Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk - in ontwerp Schrijver: Generale Synode N.H. Kerk € 2,00
THIADENS, Dr. A.J.H. / BAKKER, Dr. L.A.R. - Doodgaan is nog geen sterven Doodgaan is nog geen sterven Schrijver: THIADENS, Dr. A.J.H. / BAKKER, Dr. L.A.R. € 2,00
HOEVE, S. ten / FALIZE, J.J. - Door gekleurde vensters - Ype en Jurjen Staak Door gekleurde vensters - Ype en Jurjen Staak Schrijver: HOEVE, S. ten / FALIZE, J.J. € 2,00
BODAR, Antoine - Drinken van de beker Drinken van de beker Schrijver: BODAR, Antoine € 2,00
DRAIJER, Drs. J.W. - Een doodstil doel? - suïcide en pastoraat Een doodstil doel? - suïcide en pastoraat Schrijver: DRAIJER, Drs. J.W. € 2,00
BOUMA samentstell. e.a. / rijk geïllustreerd door DICKE, Otto - Een Kind is ons geboren - Kijk- en leesboek voor Kerst Een Kind is ons geboren - Kijk- en leesboek voor Kerst Schrijver: BOUMA samentstell. e.a. / rijk geïllustreerd door DICKE, Otto € 2,00
BOUMA, Hans - Een nieuwe schepping - geloven zingenderwijs Een nieuwe schepping - geloven zingenderwijs Schrijver: BOUMA, Hans € 2,00
BODAR, Antoine - Eeuwigh gaat voor Oogenblick Eeuwigh gaat voor Oogenblick Schrijver: BODAR, Antoine € 2,00
DYER, Kevin - Eén God, Eén weg Eén God, Eén weg Schrijver: DYER, Kevin € 2,00
TIMMERMANS, Felix / VETERMAN, Eduard - En waar de ster bleef stile staan - kerstmis legende En waar de ster bleef stile staan - kerstmis legende Schrijver: TIMMERMANS, Felix / VETERMAN, Eduard € 2,00
KÜNG, Hans - Eternal Life? - Life after death as a medical, philosopical, and theological problem Eternal Life? - Life after death as a medical, philosopical, and theological problem Schrijver: KÜNG, Hans € 4,00
LOON, R. van - Gaan voor God - de uitdaging van radicaal christen-zijn Gaan voor God - de uitdaging van radicaal christen-zijn Schrijver: LOON, R. van € 2,00
BERG, M.R. van den - Getuigen - de bijbelse opdracht en onze praktijk, Amsterdam Getuigen - de bijbelse opdracht en onze praktijk, Amsterdam Schrijver: BERG, M.R. van den € 2,00
DIEPENHORST, Prof.Dr. P.A. - Groen van Prinsterer Groen van Prinsterer Schrijver: DIEPENHORST, Prof.Dr. P.A. € 2,00
GROEN van PRINSTERER, Mr. - Handboek der geschiedenis van het vaderland Handboek der geschiedenis van het vaderland Schrijver: GROEN van PRINSTERER, Mr. € 2,00
BAKHUIZEN VD BRINK / DANKBAAR / LINDEBOOM / DE BRUIN - Handboek der kerkgeschiedenis Handboek der kerkgeschiedenis Schrijver: BAKHUIZEN VD BRINK / DANKBAAR / LINDEBOOM / DE BRUIN € 8,00
BERKELBACH VAN DER SPRENKEL / ROSKAM ABBING (red.) - Handboek voor de prediking - deel 1 Het kerkelijk jaar - deel 2 Bijzondere dagen en gelegenheden Handboek voor de prediking - deel 1 Het kerkelijk jaar - deel 2 Bijzondere dagen en gelegenheden Schrijver: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL / ROSKAM ABBING (red.) € 4,00
HULST, W.G. van de - Hans in 't bos  -  GESIGNEERD Hans in 't bos - GESIGNEERD Schrijver: HULST, W.G. van de € 10,00
KUYPER Jr, Dr.A. - Het beeld Gods Het beeld Gods Schrijver: KUYPER Jr, Dr.A. € 2,00
LLOYD-JONES, D.Martyn - Het evangelie volgens het Oude Testament Het evangelie volgens het Oude Testament Schrijver: LLOYD-JONES, D.Martyn € 3,00
BOUDIER-BAKKER, Ina / MAN, Herman de / VRIES, Anne de, en anderen - Het licht daalt neder Het licht daalt neder Schrijver: BOUDIER-BAKKER, Ina / MAN, Herman de / VRIES, Anne de, en anderen € 2,00
SPRONK, Benita - Huwelijk en samenwonen - verschil in norm of verschil in vorm? Huwelijk en samenwonen - verschil in norm of verschil in vorm? Schrijver: SPRONK, Benita € 2,00
BARCLAY, William - Jezus van Nazareth Jezus van Nazareth Schrijver: BARCLAY, William € 2,00
PRUIM, Eimert (samenst.) - Klein Bachboek Klein Bachboek Schrijver: PRUIM, Eimert (samenst.) € 4,00
KARSTKAREL, Nanka en Peter - Kloosterpad - Een bedevaart in het oosten van Friesland Kloosterpad - Een bedevaart in het oosten van Friesland Schrijver: KARSTKAREL, Nanka en Peter € 2,00
ZIEL, Kees van der - Kom uit je wigwam / In de kraamkamer van een bijbelvertaalproject bij de Karaïben Kom uit je wigwam / In de kraamkamer van een bijbelvertaalproject bij de Karaïben Schrijver: ZIEL, Kees van der € 3,00
BANK, J.H. van de - Kudde in veelvoud - kleine kerkgeschiedenis van Ede Kudde in veelvoud - kleine kerkgeschiedenis van Ede Schrijver: BANK, J.H. van de € 10,00
LISSENBURG, Dr. D. (samenstelling) - Levende letters  - gedichten en kleurenfoto'sfoto's Levende letters - gedichten en kleurenfoto'sfoto's Schrijver: LISSENBURG, Dr. D. (samenstelling) € 2,00
VELEMA, Dr. W.H. - Mag ik sterven, moet ik leven? - een praktische en pastorale benadering rond de levensbeëindiging Mag ik sterven, moet ik leven? - een praktische en pastorale benadering rond de levensbeëindiging Schrijver: VELEMA, Dr. W.H. € 2,00
MOHOLY-NAGY, SIBYL - Matrix of Man Matrix of Man Schrijver: MOHOLY-NAGY, SIBYL € 15,00
TRUNGPA, Chögyam - Meditation in Action Meditation in Action Schrijver: TRUNGPA, Chögyam € 2,00
VRIES, Mr. T. de - Mr. G. Groen van Prinsterere in zijne omgeving Mr. G. Groen van Prinsterere in zijne omgeving Schrijver: VRIES, Mr. T. de € 2,00
VILLIERS, Douglas - Next Year in Jerusalem - Jews in the 20th century Next Year in Jerusalem - Jews in the 20th century Schrijver: VILLIERS, Douglas € 10,00