Logo de Roo

de Roo Boeken

Zwijndrecht

de Roo Boeken heeft in totaal 868 boek(en).

Titel Prijs
SCLATER, WILLIAM - A Briefe Exposition with Notes vpon the Second Epistle to the Thessalonians. A Briefe Exposition with Notes vpon the Second Epistle to the Thessalonians. Schrijver: SCLATER, WILLIAM € 950,00
GLOBES|K. Müller - A Celestial and Terrestrial globe A Celestial and Terrestrial globe Schrijver: GLOBES|K. Müller € 12 500,00
Photo Album - A collection of 19th century photographs depicting scenes in Scotland. A collection of 19th century photographs depicting scenes in Scotland. Schrijver: Photo Album € 3 750,00
LUTHER, MARTIN - A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated... A Commentarie vpon the Fifteene Psalmes, called Psalmi Graduum, that is, Psalmes of Degrees. Faithfvlly Copied ovt of the Lectures of D. Martin Luther, very fruitfull and comfortable for all Christian afflicted consciences to reade. Translated... Schrijver: LUTHER, MARTIN € 1 035,00
GLOBES - A pair of decorative globes on alabaster and marble column stands. A pair of decorative globes on alabaster and marble column stands. Schrijver: GLOBES € 12 500,00
Doppelmayr, Johann Gabriel|GLOBES - A pair of very handsome early 20 cm. (7,9 inch) Terrestrial and Celestial Globes. A pair of very handsome early 20 cm. (7,9 inch) Terrestrial and Celestial Globes. Schrijver: Doppelmayr, Johann Gabriel|GLOBES € 45 000,00
Durel, John - A View of the Government and Publick Worship of God In the Reformed Churches beyond the Seas. Wherein is shewed their Conformity and Agreement with the Church of England, as it is established by the Act of Uniformity. WITH: The Liturgy Of the ... A View of the Government and Publick Worship of God In the Reformed Churches beyond the Seas. Wherein is shewed their Conformity and Agreement with the Church of England, as it is established by the Act of Uniformity. WITH: The Liturgy Of the ... Schrijver: Durel, John € 550,00
Steeman, Johannes - Aandachtige Betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande: 1. Nutte Leeringe, 2. Verwekkinge van Heylige lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete Vertroostingen, 5. Ende heylige Vrugten, Van het Heyli... Aandachtige Betrachtingen des Heyligen Avondmaals. Bestaande: 1. Nutte Leeringe, 2. Verwekkinge van Heylige lust en begeerte, 3. Christelyke voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete Vertroostingen, 5. Ende heylige Vrugten, Van het Heyli... Schrijver: Steeman, Johannes € 175,00
Ouboter, Bartholomeus - Aaneengeschakelde Verklaaring van den Heidelbergschen Katechismus. Met eenige Tusschengevoegde Aanmerkingen, tot Nuttige Stichting, die in het Geloof is. Aaneengeschakelde Verklaaring van den Heidelbergschen Katechismus. Met eenige Tusschengevoegde Aanmerkingen, tot Nuttige Stichting, die in het Geloof is. Schrijver: Ouboter, Bartholomeus € 50,00
Moor, Bernhardinus de - Aanmerkingen van Bernhardinus de Moor op de Orde des Heils, volgens welke Godt, aan ByzondereMenschen, zyne Zaligmakende Genade schenkt. Of het verband tusschen Genade en Pligt, in ene Verhandeling voorgestelt. Aanmerkingen van Bernhardinus de Moor op de Orde des Heils, volgens welke Godt, aan ByzondereMenschen, zyne Zaligmakende Genade schenkt. Of het verband tusschen Genade en Pligt, in ene Verhandeling voorgestelt. Schrijver: Moor, Bernhardinus de € 175,00
Ainsworth, Henry - Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk do... Aantekeningen over de vijf Boeken Mosis, Psalmen en Hoogelied, Waar in de Hebreeusche woorden ende spreuken worden vergeleeken met de Oude Griexsche en Chaldeeusche Oversettingen, ende andere Gedenk-schriften der Hebreën, maar voornaamelijk do... Schrijver: Ainsworth, Henry € 1 500,00
Duyn, Nicolaas - Aanwyzer Van alle de Steden, Bergen, Rivieren, Beeken, enz. die in de H. Schrift gemels worden, met de voornaamsrte Geschiedenissen, in en omtrent dezelve voorgevallen. Aanwyzer Van alle de Steden, Bergen, Rivieren, Beeken, enz. die in de H. Schrift gemels worden, met de voornaamsrte Geschiedenissen, in en omtrent dezelve voorgevallen. Schrijver: Duyn, Nicolaas € 500,00
Hoogvliet, Arnold - Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Schrijver: Hoogvliet, Arnold € 1 350,00
Hoogvliet, Arnold - Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken. De Vyfde Druk. Schrijver: Hoogvliet, Arnold € 300,00
N.N. - Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oord... Acta Ofte Handelinghen des Nationalen Synodi. Inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh. Mogh. Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618-1619. Hier comen oock by de volle Oord... Schrijver: N.N. € 375,00
N.N. - Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle... Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle... Schrijver: N.N. € 350,00
N.N. - Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle... Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi. Ghehouden door authoriteyt der Hoogh: Mogh: Heeren Staten Generael des Vereenichden Nederlandts tot Dordrecht, Anno 1618. ende 1619. Hier comen oock by de volle... Schrijver: N.N. € 450,00
Baker, Richard - Aendachtighe Meditatien en Vraghen Over De VII. Boet-Psalmen Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-gheleerden Godtsaligen Heere, En nu vertaelt door I.G. (=Johannes Grindal). WAARBIJ: Aendachtighe Meditatien en Vragen Over De vii. Tro... Aendachtighe Meditatien en Vraghen Over De VII. Boet-Psalmen Davids. In 't Engels beschreven door den hoogh-gheleerden Godtsaligen Heere, En nu vertaelt door I.G. (=Johannes Grindal). WAARBIJ: Aendachtighe Meditatien en Vragen Over De vii. Tro... Schrijver: Baker, Richard € 375,00
RIDDERUS, FRANCISCUS - Aenmerckingen over verscheyde Texten der H. Schrifture, Dienstigh op en ontrent Feest-Dagen, Bid-Dagen, Danck-Dagen, Oorloghs-Dagen, Ellend-Dagen, Avondmael-Dagen, En andere Extraordinare Dagen. Aenmerckingen over verscheyde Texten der H. Schrifture, Dienstigh op en ontrent Feest-Dagen, Bid-Dagen, Danck-Dagen, Oorloghs-Dagen, Ellend-Dagen, Avondmael-Dagen, En andere Extraordinare Dagen. Schrijver: RIDDERUS, FRANCISCUS € 105,00
Hartsoecker, Christiaen - Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam.  Aenteekeningen over het eerste Boek des Nieuwen Testaments, Het heilige Evangelium van Matthaeus. Door Christiaan Hartsoeker, Bedienaar des H. Evangeliums in de Remonstrantsche gemeente tot Alkmaar, en daarna tot Rotterdam.  Schrijver: Hartsoecker, Christiaen € 200,00
GRAVURE|Synode van Dordrecht - Afbeelding van het vermaarde Synode van Dordrecht in het jaar 1618 en 1619. Afbeelding van het vermaarde Synode van Dordrecht in het jaar 1618 en 1619. Schrijver: GRAVURE|Synode van Dordrecht € 375,00
LUYKEN, JAN - Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert. Afbeeldingen der Merkwaardigste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, In het koper geëtst door den vermaarden en kunstryken Jan Luiken. En met nieuwe en leerzame Beschryvingen opgeheldert. Schrijver: LUYKEN, JAN € 3 500,00
Biblia|Printbible - Afbeeldzels van 't Oude en Niewe Testament. Tableaux du Vieux et Nouveau Testament Afbeeldzels van 't Oude en Niewe Testament. Tableaux du Vieux et Nouveau Testament Schrijver: Biblia|Printbible € 1 450,00
Velingius, Wilhelmus - Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen, als in die van Rotterdam. WAARBIJ: Redenvoering over den apostel Johannes Afscheid en intree predikatien, zo van de gemeinte te Groningen, als in die van Rotterdam. WAARBIJ: Redenvoering over den apostel Johannes Schrijver: Velingius, Wilhelmus € 200,00
Beveren, Lambertus de - Agt Uytgesogte Leerredenen. 1. Heerlykheit der Regtvaardigen in hunne Eerampten. 2. 't Bestendig geluk van Gots Uytverkorene in de vastigheit van hunne staat. 3. Vrede Jeruzalem toegeroepen of de gelukzaligheit van Gots Volk. 4. Gots Volk het ... Agt Uytgesogte Leerredenen. 1. Heerlykheit der Regtvaardigen in hunne Eerampten. 2. 't Bestendig geluk van Gots Uytverkorene in de vastigheit van hunne staat. 3. Vrede Jeruzalem toegeroepen of de gelukzaligheit van Gots Volk. 4. Gots Volk het ... Schrijver: Beveren, Lambertus de € 275,00
Ypeij, A. - Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Theodorus Adrianus Clarisse, uitgesproken, den 12 van Wijnmaand 1828, door A. Ypeij. WAARBIJ: De Nagedachtenis van Theodorus Adrianus Clarisse [...], te Groningen door G.H. van Se... Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den hoogleeraar Theodorus Adrianus Clarisse, uitgesproken, den 12 van Wijnmaand 1828, door A. Ypeij. WAARBIJ: De Nagedachtenis van Theodorus Adrianus Clarisse [...], te Groningen door G.H. van Se... Schrijver: Ypeij, A. € 125,00
Sluiter, Willem - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Schrijver: Sluiter, Willem € 500,00
Sluiter, Willem - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Schrijver: Sluiter, Willem € 175,00
Sluyter, Willem - Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Al de Werken: W. Sluyters Buyten- Eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. Verçiert met eenige fi... Schrijver: Sluyter, Willem € 300,00
Album Amicorum|Maria Catherina Determeijer - Album Amicorum Album Amicorum Schrijver: Album Amicorum|Maria Catherina Determeijer € 2 750,00
Binding|W. Spieringh - Album Amicorum, W. Spieringh Album Amicorum, W. Spieringh Schrijver: Binding|W. Spieringh € 1 250,00
ALBERUS, ERASMUS - Alcoranus Franciscanorum id est, Blasphemiarum et nugarum Lerna, de stigmatisato Idolo quod Franciscum vocant, ex libro Conformitatum, Versiculus Franciscanorum. Franciscus est in coelo, Respondio Quis dubitat de illo? Antiphona Totus Mundus. Alcoranus Franciscanorum id est, Blasphemiarum et nugarum Lerna, de stigmatisato Idolo quod Franciscum vocant, ex libro Conformitatum, Versiculus Franciscanorum. Franciscus est in coelo, Respondio Quis dubitat de illo? Antiphona Totus Mundus. Schrijver: ALBERUS, ERASMUS € 450,00
Stockius, Christian - Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, ... Algemeen Leerredenkundig Woordenboek. Of Ryke Voorraat tot de Geestelyke en Wereldtlyke Welsprekenheit. In zich Behelzende Een kort Ontwerp der zaken, de nodige Bewys- en Beweegredenen, de uitgelezenste Gelykenissen, voortreffelyke Historien, ... Schrijver: Stockius, Christian € 550,00
Watson, Thomas - Alle de Theologische en Practicale Werken. Waarbij gevoegt, Vervolg der Theologische en Prakticale Werken. Behelzende de Afbeelding of Schilderije van een heylige, en Leere der Bekeeringe, over Psalm 32, 6 en Hand. 26, 20. nevens de Ware beste... Alle de Theologische en Practicale Werken. Waarbij gevoegt, Vervolg der Theologische en Prakticale Werken. Behelzende de Afbeelding of Schilderije van een heylige, en Leere der Bekeeringe, over Psalm 32, 6 en Hand. 26, 20. nevens de Ware beste... Schrijver: Watson, Thomas € 75,00
Espagne, Jean d' - Alle de Vernuftige en Geleerde Werken van de Heer Johan d'Espagne. Bevattende volgeestige en Mergh-rijke Gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testaments. Dezen Druk, grotelijks vermeerdert en verbetert als mede met Zinrijke Ka... Alle de Vernuftige en Geleerde Werken van de Heer Johan d'Espagne. Bevattende volgeestige en Mergh-rijke Gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testaments. Dezen Druk, grotelijks vermeerdert en verbetert als mede met Zinrijke Ka... Schrijver: Espagne, Jean d' € 225,00
Cats, Jacob - Alle de Wercken. De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt. Alle de Wercken. De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt. Schrijver: Cats, Jacob € 950,00
Perkins, William - Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins vermaarde Ghodgheleerde. T'weede Deel. Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins vermaarde Ghodgheleerde. T'weede Deel. Schrijver: Perkins, William € 125,00
Montanus, Daniel - Almanach Ofte Oprechten Nederlantschen Hemel-Meter Voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Gendt Ende de omliggende Steden ende Landen. Wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium. WAARBIJ:... Almanach Ofte Oprechten Nederlantschen Hemel-Meter Voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi M.DCC.XV. Gemaeckt en Gecalculeert op den Meridiaen van Gendt Ende de omliggende Steden ende Landen. Wesende het XXV. Werck sijnder Ephemeridium. WAARBIJ:... Schrijver: Montanus, Daniel € 850,00
ALMANAK - Almanak, van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCII. Almanak, van Vernuft en Smaak voor het jaar MDCCXCII. Schrijver: ALMANAK € 575,00
N.N. - Alphabetische Opgave der Italiaansche Woorden en Bewoordingen van welke men zich in het Notenschrift bedient, vertaald, omschreven of verklaard in de Fransche, Hoog- en Nederduitsche talen. Alphabetische Opgave der Italiaansche Woorden en Bewoordingen van welke men zich in het Notenschrift bedient, vertaald, omschreven of verklaard in de Fransche, Hoog- en Nederduitsche talen. Schrijver: N.N. € 150,00
ALMANAK|MINIATURE BOOK - Amour et gloire Amour et gloire Schrijver: ALMANAK|MINIATURE BOOK € 1 450,00
Binding|Entwisle, Joseph|Wilcox, Thomas - An Essay on Secret Prayer by the Rev. Joseph Entwisle. Dr. Doddridge used frequently to observe that he never advanced in human learning without Prayer, and that he always made the most proficiency in his studies when he prayed with the greate... An Essay on Secret Prayer by the Rev. Joseph Entwisle. Dr. Doddridge used frequently to observe that he never advanced in human learning without Prayer, and that he always made the most proficiency in his studies when he prayed with the greate... Schrijver: Binding|Entwisle, Joseph|Wilcox, Thomas € 475,00
Cary, J. & W.|GLOBES - An exceptional matching pair of Regency period floor 18" globes, one terrestrial and one celestial, An exceptional matching pair of Regency period floor 18" globes, one terrestrial and one celestial, Schrijver: Cary, J. & W.|GLOBES € 28 000,00
Blaeu, Willem Jansz. - An exceptional pair of Blaeu Table Globes An exceptional pair of Blaeu Table Globes Schrijver: Blaeu, Willem Jansz. € 400 000,00
Caryl, Joseph - An Exposition with Practical Observations upon the Book of Job. An Exposition with Practical Observations upon the Book of Job. Schrijver: Caryl, Joseph € 300,00
FORBES, PATRICK - An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned. An Exqvisite Commentarie vpon the Revelation of Saint Iohn. Vvherein, both the course of the whole Booke, as also the more abstruse and hard places thereof not heretofore opened, are now at last most cleerely and euidently explaned. Schrijver: FORBES, PATRICK € 900,00
BECANO, MARTINO - Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata. Analogia Veteris ac Novi Testamenti. In qua primum Status Veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio, illius cum Novo explicatur. Editio postrema eccuratissime ad lapidem lydium expunctis erroribus, revocata. Schrijver: BECANO, MARTINO € 75,00
Hyperius, Andreas - Andreae Hyperii, Methodi Theologiae, siue praecipuorum Christianae religionis Locorvm Commvnivm Libri tres, ian denuo in lucem editi. Cum locuplete Rerum & uerborum praecipuè in ijsdem memorabilium Indice. Adiecta est etiam, de eiusdem D. Hype... Andreae Hyperii, Methodi Theologiae, siue praecipuorum Christianae religionis Locorvm Commvnivm Libri tres, ian denuo in lucem editi. Cum locuplete Rerum & uerborum praecipuè in ijsdem memorabilium Indice. Adiecta est etiam, de eiusdem D. Hype... Schrijver: Hyperius, Andreas € 1 750,00
Hyperius, Andreas - Andreae Hyperii Varia Opvscvla Theologica, in totius Christianae Reipublicae utilitatem conscripta, nuncq(ue) primùm in lucem data: Qvorvm Catalogvm Proxima post Praefationem pagella reperies. Andreae Hyperii Varia Opvscvla Theologica, in totius Christianae Reipublicae utilitatem conscripta, nuncq(ue) primùm in lucem data: Qvorvm Catalogvm Proxima post Praefationem pagella reperies. Schrijver: Hyperius, Andreas € 2 250,00
TERRESTRIAL GLOBE - Andrew's Five Inch Terrestrial Globe. Manufactured by A.H. Andrews & Co. Chicago, Ill. Andrew's Five Inch Terrestrial Globe. Manufactured by A.H. Andrews & Co. Chicago, Ill. Schrijver: TERRESTRIAL GLOBE € 6 500,00