De Hiederiem

Harderwijk

De Hiederiem heeft in totaal 96 boek(en).

Titel Prijs
Franken-Dupard - Bidden Bidden Schrijver: Franken-Dupard € 3,00
J.M.A. Biesheuvel - Biesboek Biesboek Schrijver: J.M.A. Biesheuvel € 3,50
Van Collem - Bloemlezing uit zijn gedichten Bloemlezing uit zijn gedichten Schrijver: Van Collem € 3,00
Daniël Daen - Bûten it Skûlliif Bûten it Skûlliif Schrijver: Daniël Daen € 3,50
Justus van Maurik - Burgerluidjes, Uit een pen, Krates Burgerluidjes, Uit een pen, Krates Schrijver: Justus van Maurik € 5,00
Gispen. Van der Kamp - Concordantie op de Bijbel. In de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Concordantie op de Bijbel. In de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Schrijver: Gispen. Van der Kamp € 17,50
Wolfgang Kayser - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft. Schrijver: Wolfgang Kayser € 4,00
T. Van Deel - De 100 beste gedichten van 1997 De 100 beste gedichten van 1997 Schrijver: T. Van Deel € 3,50
Fedde Schurer - De besleine spegel De besleine spegel Schrijver: Fedde Schurer € 7,50
H.J. Kleefstra - De Bisteboel fan Hoatse De Bisteboel fan Hoatse Schrijver: H.J. Kleefstra € 4,00
Louis Couperus - De boeken der kleine zielen. De boeken der kleine zielen. Schrijver: Louis Couperus € 4,00
D.A. Tamminga - De Boumaster fan de Aldehou De Boumaster fan de Aldehou Schrijver: D.A. Tamminga € 8,50
Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel Schrijver: Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel € 6,50
Hermann Schreiber - De Chinezen De Chinezen Schrijver: Hermann Schreiber € 5,00
K. Heeroma - De fragmenten van De Tweede Rose De fragmenten van De Tweede Rose Schrijver: K. Heeroma € 3,50
Nico Scheepmaker - De Gedichten De Gedichten Schrijver: Nico Scheepmaker € 5,00
J. van Lennep - De gedichten van den Schoolmeester De gedichten van den Schoolmeester Schrijver: J. van Lennep € 5,00
Nathaniel Harris - De geschiedenis van het impressionisme De geschiedenis van het impressionisme Schrijver: Nathaniel Harris € 7,00
Sjoerd van der Schaaf - De lawine De lawine Schrijver: Sjoerd van der Schaaf € 3,00
Lieuwe Pietersen - De ûntfierung De ûntfierung Schrijver: Lieuwe Pietersen € 3,00
Leden van het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus - De wereld van de Bijbel De wereld van de Bijbel Schrijver: Leden van het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus € 4,50
Ad Cameron - De wereld van de vogels De wereld van de vogels Schrijver: Ad Cameron € 5,00
Peter Karstkarel, Ihno Dragt, wim Keune, Maaike Kuipers, Arend Jan Wijnsma. - Dokkum beeld van een stad. Dokkum beeld van een stad. Schrijver: Peter Karstkarel, Ihno Dragt, wim Keune, Maaike Kuipers, Arend Jan Wijnsma. € 4,50
D.T.E. van der Ploeg - Door it Fryske Gea Door it Fryske Gea Schrijver: D.T.E. van der Ploeg € 3,00
J. Slauerhoff - Dronken in de lente Dronken in de lente Schrijver: J. Slauerhoff € 7,50
M. Malinski - Ecce Homo Ecce Homo Schrijver: M. Malinski € 3,50
Joosje van Dam,Annette Hamer,Hieke G. Joustra, Egbert Reidinga - Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân Schrijver: Joosje van Dam,Annette Hamer,Hieke G. Joustra, Egbert Reidinga € 9,50
Gysbert Japix - Een keuze uit zijn werk Een keuze uit zijn werk Schrijver: Gysbert Japix € 17,50
Bart Mesotten - Een vis die opspringt. Haiku en Senrioe. Een vis die opspringt. Haiku en Senrioe. Schrijver: Bart Mesotten € 7,50
Samensteller Pieter Terpstra - Fries Letterland Fries Letterland Schrijver: Samensteller Pieter Terpstra € 4,50
Heemstra en Popken - Friesland Fryslan Friesland Fryslan Schrijver: Heemstra en Popken € 3,00
Jaap Boonsma, Durk Hibma en Tineke Steenmeijer - Frysk Skriuwers Almenak 1994. Frysk Skriuwers Almenak 1994. Schrijver: Jaap Boonsma, Durk Hibma en Tineke Steenmeijer € 9,50
Wurkgroep fan de Fryske Akademy - Fryslân sjongt Fryslân sjongt Schrijver: Wurkgroep fan de Fryske Akademy € 5,50
De Mérode. - Gedichten Gedichten Schrijver: De Mérode. € 5,00
Kees Ouwens - Gedichten Gedichten Schrijver: Kees Ouwens € 10,00
Hugo Claus - Gedichten 1948-1993 Gedichten 1948-1993 Schrijver: Hugo Claus € 23,50
Gerrit Komrij - Gedichten. Boemerang en andere gedichten Gedichten. Boemerang en andere gedichten Schrijver: Gerrit Komrij € 7,50
Slicher van Bath, van der Heide - Geschiedenis van Overijssel Geschiedenis van Overijssel Schrijver: Slicher van Bath, van der Heide € 9,50
Charles Dickens - Great expectations, Hard Times, The cricket on the hearth Great expectations, Hard Times, The cricket on the hearth Schrijver: Charles Dickens € 4,50
Carin Reinders stedelijk museum - Har Sanders Alles Har Sanders Alles Schrijver: Carin Reinders stedelijk museum € 7,50
Michel van der Plas en vele anderen - Herinneringen aan Godfried Bomans Herinneringen aan Godfried Bomans Schrijver: Michel van der Plas en vele anderen € 4,75
Ed Simons en Lodewijk Winkeler - Het verraad der clercken Het verraad der clercken Schrijver: Ed Simons en Lodewijk Winkeler € 12,50
Meindert Bylsma - Hite Bliksem Hite Bliksem Schrijver: Meindert Bylsma € 2,50
Breuker,Dam,Dykstra,Knol,Poortinga,... - Hûndert Fersen. In blomlêzing út Fryske poëzy Hûndert Fersen. In blomlêzing út Fryske poëzy Schrijver: Breuker,Dam,Dykstra,Knol,Poortinga,... € 6,50
Ype Poortinga - Hûndert pûn klûntsjes Hûndert pûn klûntsjes Schrijver: Ype Poortinga € 5,00
Ypk fan der Fear - In earme swalker yn ‘e wrald In earme swalker yn ‘e wrald Schrijver: Ypk fan der Fear € 4,00
Hermann Goetz - India. Kunst der wereld India. Kunst der wereld Schrijver: Hermann Goetz € 11,50
G. Willem Abma - It Byldsje It Byldsje Schrijver: G. Willem Abma € 4,50
E.G. White. Vertaling C. Amman - Jezus de wens der eeuwen Jezus de wens der eeuwen Schrijver: E.G. White. Vertaling C. Amman € 5,00
H.W. Keikes - Kent u ze nog ...de Leeuwarders Kent u ze nog ...de Leeuwarders Schrijver: H.W. Keikes € 4,50