Antiq. De Zwaan

Bredevoort

Antiq. De Zwaan heeft in totaal 25 boek(en).

Titel Prijs
Jongmans, Prof. Dr. W.J. Jongmans en F.H. Van Rummelen - DE BODEM VAN ZUID-LIMBURG DE BODEM VAN ZUID-LIMBURG Schrijver: Jongmans, Prof. Dr. W.J. Jongmans en F.H. Van Rummelen € 20,00
Stomps, Prof. Dr. Theo J. - De Mutatietheorie in hare beteekenis voor onze samenleving. Rede, gehouden ter Herdenking van den 303en verjaardag der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 8 januari 1935 De Mutatietheorie in hare beteekenis voor onze samenleving. Rede, gehouden ter Herdenking van den 303en verjaardag der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam op 8 januari 1935 Schrijver: Stomps, Prof. Dr. Theo J. € 10,00
Ginneken, Jac. van - DE STUDIE DER NEDERLANDSCHE STREEKTALEN Hoekstenen onzer volkskultuur 3e reeks, deel 1 DE STUDIE DER NEDERLANDSCHE STREEKTALEN Hoekstenen onzer volkskultuur 3e reeks, deel 1 Schrijver: Ginneken, Jac. van € 10,00
prof. Georg Berlit (Martin Luther enThomas Murner) - Deutsche Literatur denkmäler des 16. Jahrhunderts Deutsche Literatur denkmäler des 16. Jahrhunderts Schrijver: prof. Georg Berlit (Martin Luther enThomas Murner) € 10,00
Weiss en J.C. Andreae, Aug. (mmv F. Timmermans) - EEN ALLEEN.......... Een nieuwe zangbundel EEN ALLEEN.......... Een nieuwe zangbundel Schrijver: Weiss en J.C. Andreae, Aug. (mmv F. Timmermans) € 12,00
Enk, Dr. P.J., leeraar in de klassieke talen aan het gymnasium te Leiden - ELEGIACI ROMANI Catulli, tibulli, propertii Carmina Selecta, uitgegeven en van aanteekeningen voorzien ELEGIACI ROMANI Catulli, tibulli, propertii Carmina Selecta, uitgegeven en van aanteekeningen voorzien Schrijver: Enk, Dr. P.J., leeraar in de klassieke talen aan het gymnasium te Leiden € 10,00
Stomps, Prof. Dr. Theo J. - Erfelijkheid en Mutatie, Voordracht, gehouden voor het bataafsch genootschap te Rotterdam op 9 november 1932 Erfelijkheid en Mutatie, Voordracht, gehouden voor het bataafsch genootschap te Rotterdam op 9 november 1932 Schrijver: Stomps, Prof. Dr. Theo J. € 19,00
Lessing, Brock-Sulzer - Friedrichs Dramatiker des Welttheaters - Band11 Friedrichs Dramatiker des Welttheaters - Band11 Schrijver: Lessing, Brock-Sulzer € 5,00
Staphen Adam, F. Mendelssohn-Barholdy, Grelinger, Nesvadba, Vogelzang en Gerbrands, Hullebroeck, Badarzewska,  - Gebonden schriften rond 1900, in vrij goede staat, muziek piano, zang etc. Gebonden schriften rond 1900, in vrij goede staat, muziek piano, zang etc. Schrijver: Staphen Adam, F. Mendelssohn-Barholdy, Grelinger, Nesvadba, Vogelzang en Gerbrands, Hullebroeck, Badarzewska, € 35,00
Grieg, Mozart, Chopin en meer bekende en minder bekende componisten - Gebonden zeer oude tijdschriften, in vrij goede staat, zeer veel muziek piano, zang etc. Gebonden zeer oude tijdschriften, in vrij goede staat, zeer veel muziek piano, zang etc. Schrijver: Grieg, Mozart, Chopin en meer bekende en minder bekende componisten € 50,00
Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland - Handboekje 1949, incl. landgoederen en wandelterreinnen + 1e en 2e aanvulling Handboekje 1949, incl. landgoederen en wandelterreinnen + 1e en 2e aanvulling Schrijver: Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland € 10,00
Stheeman, Dr. H.A., Oud-geneesheer-directeur van het Juliana Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage - Inleiding tot de algemeene ziekteleer Inleiding tot de algemeene ziekteleer Schrijver: Stheeman, Dr. H.A., Oud-geneesheer-directeur van het Juliana Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage € 3,00
Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland - Jaarboek van de vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland Jaarboek van de vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland Schrijver: Vereeniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland € 25,00
Cochran  Warren Murphy, Molly - Koning voor altijd Koning voor altijd Schrijver: Cochran Warren Murphy, Molly € 6,00
Hühnerfeld, Paul - Korte geschiedenis van de geneeskunde Korte geschiedenis van de geneeskunde Schrijver: Hühnerfeld, Paul € 4,00
Reudler, Dr. R.T.F. en Van Itallie, Dr. L. - Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek 1906 Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek 1906 Schrijver: Reudler, Dr. R.T.F. en Van Itallie, Dr. L. € 20,00
Diverse - NEDERLANDSCH VOLKSLIEDERENBOEK, tweede bundel, voor piano en zang NEDERLANDSCH VOLKSLIEDERENBOEK, tweede bundel, voor piano en zang Schrijver: Diverse € 25,00
Elring, Gust van - Onze dichters (uit vroeger eeuwen) Onze dichters (uit vroeger eeuwen) Schrijver: Elring, Gust van € 15,00
Kuijper, Dr. J. - Onze Kultuurgewassen, hun geschiedenis en hun betekenis voor den mens. Noorduijn's wetenschappelijke reeks No16 Onze Kultuurgewassen, hun geschiedenis en hun betekenis voor den mens. Noorduijn's wetenschappelijke reeks No16 Schrijver: Kuijper, Dr. J. € 16,00
Degenhardt, Dr. Rudolph - PRACTISCH LEERBOEK TOT HET GRONDIG EN SPOEDIG AANLEEREN DER ENGELSCHE TAAL, Voor Nederlanders bewerkt door K.H. Vink, leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Haarlem PRACTISCH LEERBOEK TOT HET GRONDIG EN SPOEDIG AANLEEREN DER ENGELSCHE TAAL, Voor Nederlanders bewerkt door K.H. Vink, leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Haarlem Schrijver: Degenhardt, Dr. Rudolph € 40,00
Barge, Dr. J.A.J. - PRAEFORMATIE EN EPIGENESE Rede uitgesproken op den Driehonderd drie-en-zestigsten dies natalis der Leidsche universiteit, 8 februari 1938 door den rector Magnificus Dr. J.A.J. Barge PRAEFORMATIE EN EPIGENESE Rede uitgesproken op den Driehonderd drie-en-zestigsten dies natalis der Leidsche universiteit, 8 februari 1938 door den rector Magnificus Dr. J.A.J. Barge Schrijver: Barge, Dr. J.A.J. € 16,00
Goethe, Johann Wolfgang - S??MTLICHE WERKE DEEL 1 t/m 20!!! - Sämtliche gedichte, erste bis vierter Teil - Der West-östische Divan - Epen - Frühe dramatische Dichtungen - Götz von Berlichingen. Clavigo. Urfaust - Faust. Erster und zweiter Teil - Egmont. Iphigenie auf Taur S??MTLICHE WERKE DEEL 1 t/m 20!!! - Sämtliche gedichte, erste bis vierter Teil - Der West-östische Divan - Epen - Frühe dramatische Dichtungen - Götz von Berlichingen. Clavigo. Urfaust - Faust. Erster und zweiter Teil - Egmont. Iphigenie auf Taur Schrijver: Goethe, Johann Wolfgang € 99,00
Herder, J. Gottfried - STIMMEN DER V??LKER in Liedern STIMMEN DER V??LKER in Liedern Schrijver: Herder, J. Gottfried € 7,50
Bibliotheek van Nederlandsche Schrijvers - Verzamelde werken van Multatuli 10-delen (deel negen ontbreekt) Verzamelde werken van Multatuli 10-delen (deel negen ontbreekt) Schrijver: Bibliotheek van Nederlandsche Schrijvers € 6,50
Clark-Kennedy, A.E. - WAT IS ZIEKTE EIGENLIJK De reacties van het lichaam op de gevaren van het leven WAT IS ZIEKTE EIGENLIJK De reacties van het lichaam op de gevaren van het leven Schrijver: Clark-Kennedy, A.E. € 2,50