booklover

Amstelveen

booklover heeft in totaal 48 boek(en).

Titel Prijs
1 Schrijver: Eeden, Frederik van, Mok, Daniël € 9,95
Aan de heidenen overgeleverd / hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven Schrijver: Anbeek, Christa € 9,95
Afscheid nemen / loslaten wat dierbaar is Schrijver: Boswijk-Hummel, R. € 9,95
Boek van levenskunst Schrijver: Anselm Grun € 12,95
Confucius / de gesprekken Schrijver: Schipper, Kristofer € 19,95
De kracht van kwetsbaarheid / heb de moed om niet perfect te willen zijn Schrijver: Brown, Brené € 15,00
De mooie voedselmachine / alles over de darmen, een onderschat orgaan Schrijver: Enders, Giulia € 9,95
De onbekende rijkdom van de bijbel Schrijver: Jagersma, H. € 5,95
De ongemakkelijke waarheid van het christendom Schrijver: Edward van der Kaaij € 9,95
De stille stem / Niet-weten als levenshouding Schrijver: Oegema, Jan € 8,95
Een mens die mensen vergezelt Schrijver: Blom, M.B. € 11,95
Flexibel geloven / zingeving voorbij de grenzen van religies Schrijver: Kalsky, Manuela, Pruim, Frieda € 7,50
Franciscus van Assisi Schrijver: Hesse, Hermann, Wagner, F. € 9,95
Gandhi / de biografie; de jonge jaren Schrijver: Guha, Ramachandra € 20,00
Geen dood en geen vrees / wijsheid voor het leven Schrijver: Nhat Hanh, Thich € 9,95
Geloven in een God die niet bestaat / manifest van een atheistische dominee Schrijver: Hendrikse, Klaas € 4,95
Gepaste emoties / de invloed van cultuur op ons gevoelsleven Schrijver: Baanders, Mariëtte € 7,50
Geschreven leven / een inleiding tot het jodendom Schrijver: Smelik, Klaas A.D. € 9,95
Gespreksvoering bij geestelijke verzorging / een methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren Schrijver: Dijkstra € 19,95
Herinneringen dromen gedachten Schrijver: Jung, C.G. € 9,95
Het heilige / een beschouwing over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationele Schrijver: Otto, R. € 9,95
Het immigratietaboe / 10 wetenschappers over de feiten Schrijver: Niemöller, Joost € 9,95
Het leven van teksten / een inleiding tot de literatuurwetenschap Schrijver: Brillenburgh Wurth, K., Rigney, A. € 19,95
Het numineuze Schrijver: Berk, T. van den € 9,95
Het oerboek van de mens / de evolutie en de bijbel Schrijver: Schaik, Carel van, Michel, Kai € 20,00
Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom Schrijver: Berk, Tjeu van den € 9,95
Het verstoorde leven / dagboek van Etty Hillesum 1941-1943 Schrijver: Gaarlandt, J.G. € 7,50
Hier en nu / leven in de geest Schrijver: Nouwen, Henri € 5,95
Hulpeloos maar schuldig / het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie Schrijver: Schilder, Aleid € 9,95
Jezus ontsluierd / terug naar de essentie Schrijver: Okken, Riet € 9,95
'k Zou zo graag een ketting rijgen / levensthema's voor kringgesprekken met ouderen Schrijver: Kirkland, Kevin, McIlveen, Howard € 14,95
Kloosterkinderen Schrijver: Rooijen, Martine van € 4,95
Krachtdieren / ontdek welk dier je levenspad kan begeleiden overzicht van de spirituele krachten en symbolische betekenis van dieren van A - Z Schrijver: Ruland, Jeanne € 9,95
Liturgische spiritualiteit / benedictijnse impulsen Schrijver: Quartier, Thomas € 14,95
50 psychologie klassiekers / wie we zijn, hoe we denken, wat we doen Schrijver: Butler-Bowdon, Tom € 10,00
Psychologische gespreksvoering / een basis voor hulpverlening Schrijver: Lang, G., Molen, H.T. van der € 14,95
Rede en religie / een verkenning Schrijver: Leezenberg, M. € 7,50
Religies in interactie / jodendom en christendom in de Oudheid Schrijver: Becking, B., Rouwhorst, G. € 9,95
Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus / de maatgevende mensen Schrijver: Jaspers, Karl € 9,95
Theologie als beroep / verhalen van hoop Schrijver: Erwich, Rene, Hoek, Jan, Praamsma, Jan Marten € 7,50
Theratherigatha Verzen van monniken en nonnen Schrijver: Ria Kloppenburg € 9,95
Tijd om mee te gaan / over discipelschap vandaag Schrijver: Dekker, Wim, Leede, Bert de, Markus, Arjan € 8,95
Verlichting als kraamkamer / over het tidperk en zijn betekenis voor het heden Schrijver: Veenbaas, Jabik € 9,95
Vernieuwers / de zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst, 1500-2000 Schrijver: Blok, Anton € 9,95
Voedingsmythes / over valse hoop en nodeloze vrees Schrijver: Katan, Martijn B. € 9,95
Voor de verandering / een praktische inleiding in de agogische theorie Schrijver: Brinkman, Joep € 9,95
Wat kunnen wij voor de doden doen? Schrijver: Augustinus, Aurelius € 9,95
Zwerfkind Schrijver: Jacobs, Ingeborg € 4,95