Logo Dantuma

Boekennietje

Wâlterswâld ( Wouterswoude )

Boekennietje heeft in totaal 1985 boek(en).

Houd uw SPAM berichten in de gaten. Veel van onze correspondentie beland daar in.... helaas.

Titel Prijs
Selskip Tetman de Vries - 10 jier Tetman 1944 - 1954 10 jier Tetman 1944 - 1954 Schrijver: Selskip Tetman de Vries € 5,00
Weg, Marcella van der - Douwes, Maria - 100 jaar Albert Cuyp Markt 100 jaar Albert Cuyp Markt Schrijver: Weg, Marcella van der - Douwes, Maria € 3,50
Buruma, P. - Schuit, K. vd. - 100 jaar Bijzonder Onderwijs te Gerkesklooster-Stroobos 1884-1984 100 jaar Bijzonder Onderwijs te Gerkesklooster-Stroobos 1884-1984 Schrijver: Buruma, P. - Schuit, K. vd. € 7,00
Klungel, E.J.G. - 100 jaar Christelijk onderwijs Loppersum 1894-1994 100 jaar Christelijk onderwijs Loppersum 1894-1994 Schrijver: Klungel, E.J.G. € 8,00
Timmerman, W.H. - 100 jaar christelijke muziekvereniging Euphonia 1898-1998 100 jaar christelijke muziekvereniging Euphonia 1898-1998 Schrijver: Timmerman, W.H. € 7,00
Koninklijke Nederlandse Dambond - 100 jaar op 100 velden - een eeuw dammen in Nederland 100 jaar op 100 velden - een eeuw dammen in Nederland Schrijver: Koninklijke Nederlandse Dambond € 5,00
Hesemans, Louk - 100 jaar Vereniging voor volksvermaken Ternaard 1904-2004 100 jaar Vereniging voor volksvermaken Ternaard 1904-2004 Schrijver: Hesemans, Louk € 5,00
Couwenhoven, Ron - Snoep, Huub - 100 jaar winter /  het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995druk 1 100 jaar winter / het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995druk 1 Schrijver: Couwenhoven, Ron - Snoep, Huub € 7,00
Deisinger, Direktor Dipl.-Ing. Johann - 100 Jahre Graz-Köflacher Eisenbahn 100 Jahre Graz-Köflacher Eisenbahn Schrijver: Deisinger, Direktor Dipl.-Ing. Johann € 5,00
Gereformeerde Zondagschoolvereniging - 100 jarig bestaan "laat de kinderen tot mij komen" te Urk 100 jarig bestaan "laat de kinderen tot mij komen" te Urk Schrijver: Gereformeerde Zondagschoolvereniging € 3,00
Bokma, Hinne - 100 jier keatsferieniging Wommels 1897-1997 100 jier keatsferieniging Wommels 1897-1997 Schrijver: Bokma, Hinne € 5,00
Templeton, J.P. - 100 years with Carlisle city fire brigade 100 years with Carlisle city fire brigade Schrijver: Templeton, J.P. € 6,00
Visser, F. - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Berlikum 1868-1993 125 jaar Christelijk Onderwijs in Berlikum 1868-1993 Schrijver: Visser, F. € 10,00
Pastoor, G. e.a. - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Middelstum 125 jaar Christelijk Onderwijs in Middelstum Schrijver: Pastoor, G. e.a. € 7,00
Werff, H. vd - Rotteveel-de Vries, T. - 125 jaar Christelijk onderwijs te Birdaard e.o. (12 mei 1865- 12 mei 1990) 125 jaar Christelijk onderwijs te Birdaard e.o. (12 mei 1865- 12 mei 1990) Schrijver: Werff, H. vd - Rotteveel-de Vries, T. € 5,00
Speerstra, Hylke - 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855-1980 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855-1980 Schrijver: Speerstra, Hylke € 5,00
Aue, Inge -Bartel, Georg - Brunke, Heinz - Hertwig, Siegfried - Jendraszek, Rudolf e.a. - 125 Jahre Alfeld-Göttingen 125 Jahre Alfeld-Göttingen Schrijver: Aue, Inge -Bartel, Georg - Brunke, Heinz - Hertwig, Siegfried - Jendraszek, Rudolf e.a. € 4,00
Kramer, Wolfgang - Hilkenbach, Sigurd - 125 Jahre Strassenbahnen in Berlin 125 Jahre Strassenbahnen in Berlin Schrijver: Kramer, Wolfgang - Hilkenbach, Sigurd € 4,00
 - 125 jier Kristlik underwiis yn Easternijtsjerk 1868-1993 125 jier Kristlik underwiis yn Easternijtsjerk 1868-1993 Schrijver: € 10,00
Castelein, Berend - Vries, Biense de - Wiersma, Jacob - 150 jaar Gereformeerde kerk Driesum c.a . 1840-1990 Jubileumboek 150 jaar Gereformeerde kerk Driesum c.a . 1840-1990 Jubileumboek Schrijver: Castelein, Berend - Vries, Biense de - Wiersma, Jacob € 7,00
Vries, B. de - 150 jaar Gereformeerde kerk Driesum c.a.  1840-1990 150 jaar Gereformeerde kerk Driesum c.a. 1840-1990 Schrijver: Vries, B. de € 5,00
Boon, J.G.M. - 1570-1580 Oudewater - Vrijheid en Gezag 1570-1580 Oudewater - Vrijheid en Gezag Schrijver: Boon, J.G.M. € 7,00
Oenema, K. - 160 jaar Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd 160 jaar Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd Schrijver: Oenema, K. € 20,00
Molen, S.J. van der - Vogt, Paul - 170 jaar Een eigen kijk op Boerderijen 170 jaar Een eigen kijk op Boerderijen Schrijver: Molen, S.J. van der - Vogt, Paul € 7,00
Uitterhoeve, Wilfried - 1813- Haagse bluf - de korte chaos van de vrijwording 1813- Haagse bluf - de korte chaos van de vrijwording Schrijver: Uitterhoeve, Wilfried € 7,00
Brongers, J.A. - 1833 Reuvens in Drenthe - een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie.. 1833 Reuvens in Drenthe - een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie.. Schrijver: Brongers, J.A. € 10,00
Dijkstra, E. - 1852-1992 afdeling Dokkum Dantumadeel Friese Maatschappij van Landbouw 1852-1992 afdeling Dokkum Dantumadeel Friese Maatschappij van Landbouw Schrijver: Dijkstra, E. € 5,00
Stör, G.A. - 1877-1977 Ein Jahrhundert Nahverkehr in Kassel 1877-1977 Ein Jahrhundert Nahverkehr in Kassel Schrijver: Stör, G.A. € 7,00
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken - 1879 - 1979 100 jier V.v.V. 1879 - 1979 100 jier V.v.V. Schrijver: Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken € 10,00
 - 1879-1979 Vereniging voor volksvermaken Tzummarum en omstreken 1879-1979 Vereniging voor volksvermaken Tzummarum en omstreken Schrijver: € 10,00
Verloop-Overwijk, J. - Bijl-Peereboom, M. van der - Boormsa, J. - Wijk-van Dijk, A. van - e.a. - 1895-1995 Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Gorredijk 1895-1995 Honderd jaar Christelijk Onderwijs in Gorredijk Schrijver: Verloop-Overwijk, J. - Bijl-Peereboom, M. van der - Boormsa, J. - Wijk-van Dijk, A. van - e.a. € 10,00
Breuker, Pieter - Dijk, Ton van - Heida, Frans - 1899 - 1999 K.F. Ontspanning 1899 - 1999 K.F. Ontspanning Schrijver: Breuker, Pieter - Dijk, Ton van - Heida, Frans € 5,00
Veenstra, H.W. - 1926-1976 50 jaar Hindruk Hierbaas 1926-1976 50 jaar Hindruk Hierbaas Schrijver: Veenstra, H.W. € 7,00
Launspach, Rik - 1953 1953 Schrijver: Launspach, Rik € 4,00
Krol. J. - Straatsma, O. - Boer, D. de - Haar, H. vd. - Halma, M. - 2000 jaar Ameland 2000 jaar Ameland Schrijver: Krol. J. - Straatsma, O. - Boer, D. de - Haar, H. vd. - Halma, M. € 5,00
bestuur Oudheidkamer - 25 jaar verzamelen - Oudheidkamer Dantumadeel 25 jaar 25 jaar verzamelen - Oudheidkamer Dantumadeel 25 jaar Schrijver: bestuur Oudheidkamer € 3,50
diversen - 33 jaargangen It Heitelân .  vanaf 1e jrg. ( ontbreken 2 jaargangen ) 33 jaargangen It Heitelân . vanaf 1e jrg. ( ontbreken 2 jaargangen ) Schrijver: diversen € 300,00
 - 40 jaar Vegro 1959-1999 / druk 1 40 jaar Vegro 1959-1999 / druk 1 Schrijver: € 4,00
Eere-comité jubileum - 400-jarig bestaan van Sneek als vrije koopstad 400-jarig bestaan van Sneek als vrije koopstad Schrijver: Eere-comité jubileum € 10,00
Zwerver, Jan - 50 jaar bereden politie te Groningen 50 jaar bereden politie te Groningen Schrijver: Zwerver, Jan € 5,00
Veenstra, H.W. - 50 jaar Hindurk 'Hierbaas' 1926-1976 50 jaar Hindurk 'Hierbaas' 1926-1976 Schrijver: Veenstra, H.W. € 5,00
Bergsma - 50 jaar L.D.O. Terwispel 1936-1986 50 jaar L.D.O. Terwispel 1936-1986 Schrijver: Bergsma € 7,00
Boer, J.P. de - 50 jier kriich fan "De Kriich" 1919-1969 50 jier kriich fan "De Kriich" 1919-1969 Schrijver: Boer, J.P. de € 5,00
Rauchfeld, Adolf - Borgmann, Heinrich - Sandstede,Dr. H.C. - 537 Ammerländische Hausmarken 537 Ammerländische Hausmarken Schrijver: Rauchfeld, Adolf - Borgmann, Heinrich - Sandstede,Dr. H.C. € 7,00
Harms, J. - 75 jaar Christelijk onderwijs in Holte 75 jaar Christelijk onderwijs in Holte Schrijver: Harms, J. € 7,00
Jong, Evert de - Stienstra, Bonne - Lok, Eelke e.a. - 75 jaar korfbal in Friesland 75 jaar korfbal in Friesland Schrijver: Jong, Evert de - Stienstra, Bonne - Lok, Eelke e.a. € 5,00
FIscher, Thomas - 75 Jahre Forchbahn - offizielle Festschrift 75 Jahre Forchbahn - offizielle Festschrift Schrijver: FIscher, Thomas € 7,00
Nijholt, J. - 9 februari, vulneratus nec victus, gewond maar niet verslagen 9 februari, vulneratus nec victus, gewond maar niet verslagen Schrijver: Nijholt, J. € 5,00
Homan, Siebrand - Schroor, Meindert - 90 jaar Bouwvereniging Tolbert - Woningbouwstichting Tolbert 90 jaar Bouwvereniging Tolbert - Woningbouwstichting Tolbert Schrijver: Homan, Siebrand - Schroor, Meindert € 5,00
Verstraaten, Hans - Lemmens, Lieke - 95 jaar Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging 1919 - 2014 95 jaar Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging 1919 - 2014 Schrijver: Verstraaten, Hans - Lemmens, Lieke € 5,00