Beter Boek-Sumba

Ommen

Beter Boek-Sumba heeft in totaal 223 boek(en).

Aanbod van, historie, wetenschap en topografie. Goede boeken buiten het normale genre. Veel Overijssel historisch/bestuurlijk.

Titel Prijs
Houben, G.M.M. - 5000 years of weights 5000 years of weights Schrijver: Houben, G.M.M. € 28,50
Braakensiek - 70 prenten Braakensiek, jaren 1899-1901 (beschadigd niet meegeteld) 70 prenten Braakensiek, jaren 1899-1901 (beschadigd niet meegeteld) Schrijver: Braakensiek € 450,00
Willigen, A. van der - Aantekeningen op eene reize van Parijs naar Napels, door  het Tirolsche, Zwitserland langs de Rhijn naar Holland Aantekeningen op eene reize van Parijs naar Napels, door het Tirolsche, Zwitserland langs de Rhijn naar Holland Schrijver: Willigen, A. van der € 125,00
Moetjens, Abraham - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue Schrijver: Moetjens, Abraham € 300,00
Leeuwen, J. van - Algemeen repertorium op het groot plakkaat- en charterboek van Friesland Algemeen repertorium op het groot plakkaat- en charterboek van Friesland Schrijver: Leeuwen, J. van € 50,00
Directeur-generaal directe belastingen en posterijen - Alphabetische lijstg van de beroepen en bedrijven, vermeld bij de Wet op het Regt van Patent van 21 Mei 1819. Alphabetische lijstg van de beroepen en bedrijven, vermeld bij de Wet op het Regt van Patent van 21 Mei 1819. Schrijver: Directeur-generaal directe belastingen en posterijen € 75,00
Dumbar, Gerhardi - Analecta, deel 2 Analecta, deel 2 Schrijver: Dumbar, Gerhardi € 160,00
Recht, J. de - Antwoord op eenen brief van den wel. ed. gebooren heere E. Huisinga Antwoord op eenen brief van den wel. ed. gebooren heere E. Huisinga Schrijver: Recht, J. de € 50,00
Cave, William - Apostolische Oudheden Apostolische Oudheden Schrijver: Cave, William € 165,00
Dresch, N. J. M. - Archieven colleges rechtspraak te Schiedam en van notarissen te Schiedam Archieven colleges rechtspraak te Schiedam en van notarissen te Schiedam Schrijver: Dresch, N. J. M. € 20,00
Ortt, Jhr. J.R.T. - Atlas van 44 kaarten, aantoonende de dijken en onderzeesche oevers van de calamiteuse polders in Zeeland Atlas van 44 kaarten, aantoonende de dijken en onderzeesche oevers van de calamiteuse polders in Zeeland Schrijver: Ortt, Jhr. J.R.T. € 150,00
Heussen T.S. van - Batavia sacra of Kerkelyke Historie en oudheden van Batavia Batavia sacra of Kerkelyke Historie en oudheden van Batavia Schrijver: Heussen T.S. van € 250,00
McCabe Elliott, I - Batik fabled cloth of Java Batik fabled cloth of Java Schrijver: McCabe Elliott, I € 40,00
?? - Beknopte gids van Genua aangeboden door de Stoomvaart mij "Nederland Beknopte gids van Genua aangeboden door de Stoomvaart mij "Nederland Schrijver: ?? € 25,00
Bergh, L. P. C. van den, rijksarchivaris - Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels Beschrijving der vroegere Nederlandsche gemeentezegels Schrijver: Bergh, L. P. C. van den, rijksarchivaris € 20,00
Pelkwijk, J. ter - Beschrijving van de Overijsssels watersnood in Februrij 1825. originele uitgifte. Beschrijving van de Overijsssels watersnood in Februrij 1825. originele uitgifte. Schrijver: Pelkwijk, J. ter € 145,00
Div. - Bijvoegsel tot het Staatsblad 1813-1814, 2 delen Bijvoegsel tot het Staatsblad 1813-1814, 2 delen Schrijver: Div. € 75,00
Prinzhorn, Hans - Bildnerei der Gefangenen Bildnerei der Gefangenen Schrijver: Prinzhorn, Hans € 60,00
Verheul, J. - Boerderijen in Zuid-Holland Boerderijen in Zuid-Holland Schrijver: Verheul, J. € 38,00
Ministerie van Oorlog - Bouwen van een kazernement voor twee eskadrons huzaren/cavalerie in Tilburg Bouwen van een kazernement voor twee eskadrons huzaren/cavalerie in Tilburg Schrijver: Ministerie van Oorlog € 65,00
Perron, E. du - Brieven  (serie in 8 delen) Brieven (serie in 8 delen) Schrijver: Perron, E. du € 80,00
Visser, C. - Cassiopeia ontsluierd. De kosmologie der Griekse mythen Cassiopeia ontsluierd. De kosmologie der Griekse mythen Schrijver: Visser, C. € 35,00
AAA - Charters en bescheiden over de betrekking der Overijsselsche steden, bijzonder van Kampen 1231-1398 Charters en bescheiden over de betrekking der Overijsselsche steden, bijzonder van Kampen 1231-1398 Schrijver: AAA € 40,00
Puchinger, dr. G. - Colijn en het einde van de coalitie deel I, II en III. Colijn en het einde van de coalitie deel I, II en III. Schrijver: Puchinger, dr. G. € 65,00
Kon.academie van wetenschappen - Corpus sigillorum neerlandicum Corpus sigillorum neerlandicum Schrijver: Kon.academie van wetenschappen € 90,00
Colenbrander, dr. H.T. - Dagh-register gehouden int Casteel Batavia Dagh-register gehouden int Casteel Batavia Schrijver: Colenbrander, dr. H.T. € 160,00
Venema, Adriaan - De Amsterdamse Joffers (deftige Amsterdamse schilderessen) De Amsterdamse Joffers (deftige Amsterdamse schilderessen) Schrijver: Venema, Adriaan € 30,00
Linden, dr. H van der - De Cope De Cope Schrijver: Linden, dr. H van der € 50,00
Houven van Oort en Vissering - De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging van de Zuidrzee De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging van de Zuidrzee Schrijver: Houven van Oort en Vissering € 37,50
Soedjono Tirtokoesoemo, R. - De Garebegs in het sultanaat Jogjakarta De Garebegs in het sultanaat Jogjakarta Schrijver: Soedjono Tirtokoesoemo, R. € 25,00
Hendriks, F. M. - De grenzen van Overijssel en de Overijsselse gemeenten van 1807 (1811) - 1842 De grenzen van Overijssel en de Overijsselse gemeenten van 1807 (1811) - 1842 Schrijver: Hendriks, F. M. € 15,00
Hazebroek, Maria, Bewerkt door J.P. Gros - De hedendaagsche kookkunst of de wetenschap om lekker en goedkoop te eten en te drinken. De hedendaagsche kookkunst of de wetenschap om lekker en goedkoop te eten en te drinken. Schrijver: Hazebroek, Maria, Bewerkt door J.P. Gros € 95,00
Louw, P.J.F. en anderen - De Java-oorlog van 1825-30 De Java-oorlog van 1825-30 Schrijver: Louw, P.J.F. en anderen € 550,00
Hugenpoth tot den Berenclaauw, J.B. Baron van - De kloosters in Nederland in 1861 De kloosters in Nederland in 1861 Schrijver: Hugenpoth tot den Berenclaauw, J.B. Baron van € 22,50
Timmers, prof. dr. J.J.M. - De kunst van het Maasland deel 2. De kunst van het Maasland deel 2. Schrijver: Timmers, prof. dr. J.J.M. € 25,00
Brandts Buys, L. - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier West Friesland De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier West Friesland Schrijver: Brandts Buys, L. € 45,00
de Vries en van der Wiel - De munten van de steden tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795 De munten van de steden tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795 Schrijver: de Vries en van der Wiel € 27,50
Vries/Wiel - De munten van de steden tijdens de Republiek derr Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795. De munten van de steden tijdens de Republiek derr Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795. Schrijver: Vries/Wiel € 25,00
Ketner, F. - De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem Schrijver: Ketner, F. € 20,00
Wittop Koning, dr. D.A. - De pennmingen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden De pennmingen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden Schrijver: Wittop Koning, dr. D.A. € 37,50
Fruin, R. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Schrijver: Fruin, R. € 25,00
Delden, Mary C. van - De republikeinse kampen in Nederlands Indië, oktober 1945 - mei 1947 De republikeinse kampen in Nederlands Indië, oktober 1945 - mei 1947 Schrijver: Delden, Mary C. van € 35,00
Zoethou, D.A. - De schatten der aarde, hoe ze worden gewonnen bewerkt en gebruikt. De schatten der aarde, hoe ze worden gewonnen bewerkt en gebruikt. Schrijver: Zoethou, D.A. € 35,00
Halmael, mr A. van - De schieringers en de vetkoopers, romantisch-dramatische tafereelen De schieringers en de vetkoopers, romantisch-dramatische tafereelen Schrijver: Halmael, mr A. van € 50,00
Doorninck, J.I. van - De staatkunde der Nederlandsche Republiek van 1697 tot 1795 De staatkunde der Nederlandsche Republiek van 1697 tot 1795 Schrijver: Doorninck, J.I. van € 30,00
Nanninga, dr A.W. - De theecultuur in Nederlandsch-Indië De theecultuur in Nederlandsch-Indië Schrijver: Nanninga, dr A.W. € 50,00
Kemperman, Ed.E. - De thesaurus van Gramsbergen De thesaurus van Gramsbergen Schrijver: Kemperman, Ed.E. € 14,00
Koningsberger, dr. J.C. - De vogels op Java en hunne oeconomische beteekenis De vogels op Java en hunne oeconomische beteekenis Schrijver: Koningsberger, dr. J.C. € 35,00
Rionse, Alfred - De windmolens De windmolens Schrijver: Rionse, Alfred € 175,00
Langewis / Wagner - Decorative art in Indonesian textiles Decorative art in Indonesian textiles Schrijver: Langewis / Wagner € 45,00