André Mulder

Ommen

André Mulder heeft in totaal 479 boek(en).

Toen mijn vrouw en ik in 2010 een nieuwe woning betrokken spraken we met elkaar af dat het aantal boeken dat we bezaten niet meer zou toenemen. Sindsdien verkoop ik online boeken uit mijn wetenschappelijke bibliotheek (theologie, sociologie, gezondheidszorg, religiestudies, wetenschapsfilosofie) en uit de voorraad thrillers. Ik vind het leuk om te merken dat je andere lezers er een plezier mee kunt doen, soms zelfs als boeken 40 jaar oud zijn.

Titel Prijs
A pastoral hermeneutics of care and encounter. A theological desing for a basic theory, anthropology, method and therapy Schrijver: Daniël J. Louw € 25,00
Aanvaarding van de dood? Elisabeth Kübler-Ross en de pastorale stervensbegeleiding Schrijver: K.D. van Kampen € 2,00
Aarden in geloof. Herfst . Van Sint-Michaël tot Advent. Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering Schrijver: Tini Brugge € 4,25
Aarden in geloof. Lente. Van Veertigdagentijd tot Pinksteren. Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering Schrijver: Tini Brugge (eindredactie) € 6,00
Aarden in geloof. Winter. Van Advent tot Veertigdagentijd. Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering Schrijver: Tini Brugge (eindredactie) € 4,00
Aarden in geloof. Zomer, Herfst, Winter, Lente Schrijver: Tini Brugge (eindredactie) € 17,00
Aarden in geloof. Zomer. Van Pinksteren tot Sint-Michael. Werkboek voor bezinning, gebed, verbeelding en viering Schrijver: Tini Brugge (eindredactie) € 3,50
ABC van de economie. De dans om het gouden kalf / druk 2 Schrijver: Bob Goudzwaard en Henk Koetsier € 2,95
Afscheid nemen met je hart Schrijver: Gijsje Teunissen € 14,50
After Heaven. Spirituality in America since The 1950's Schrijver: Robert Wuthnow € 3,00
Alleenstaan. Een onderbelichte vorm van samenleven Schrijver: J. Feldbrugge, W. Stael-Merkx, M. van Selm & P. de Martelaere € 4,00
Als de dood voor het leven. Over professionele hulp bij de zelfmoord Schrijver: Hans Achterhuis, Johan Goud e.a. € 2,00
Als de ouderdom pijn doet... Schrijver: Marinus van den Berg € 1,50
Als een lamp voor onze voeten. Verhalen bij joodse feestdagen Schrijver: Hanna van Dorssen (redactie) € 3,00
Als mensen door God worden aangeraakt. Een praktisch-theologische studie over integratie van religieuze ervaring in de kerkelijke gemeente Schrijver: A.A. van den Berg € 5,00
Als vrouwen vieren. Info- en praktijkboek Schrijver: Anne Everaert, Johanne Rooryck & Hilde van Putten (redactie) € 5,00
Als ziende de onzienlijke I. Een cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie. Deel 1: Freud, Marx, Jung-referaat; Deel 2: Kritiek op de grondbegrippen B: Geloof en geesteliljke gezondheid Schrijver: Fortmann € 5,00
Als ziende de onzienlijke II. Een cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie. Deel 3A: Geloof en ervaring. Deel 3 B: Geloof en geesteliljke gezondheid Schrijver: Fortmann € 5,00
Als ziende de onzienlijke II. Een cultuurpsychologische studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie. Deel 3A: Geloof en ervaring. Deel 3 B: Geloof en geesteliljke gezondheid Schrijver: Fortmann € 5,00
Anthroposofie een wegwijzer Schrijver: Maria Loosjes - Roelofs € 1,75
Antwoorden op het lijden. Een bijdrage aan de discussie over contextueel bijbellezen: Job 4-5 in het licht van opvattingen van Nicaraguaanse pinkstergelovigen Schrijver: J. Snoek € 5,50
Basic types of pastoral counseling. New resources for ministering to the troubled Schrijver: Howard J. Clinebell jr. € 6,00
Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie en godsdienst Schrijver: Mircea Eliade € 5,00
Beeldvorming en interculturele communicatie. Sociaal-wetenschappelijke en sociolinguïstische studies Schrijver: W.A. Shadid & P.S. van Koningsveld (redactie) € 7,00
Bekering in bevindelijk gereformeerde kring. Een psychologische studie Schrijver: Nicolette Hijweege € 7,00
Beknopte Bijbelse Archeologie voor het voortgezet onderwijs Schrijver: D.J. van Katwijk & G. Meima € 1,00
Bespiegelingen aan het venster. Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkend-godsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog. Naar aanleiding van K. Nishitani's boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeer Schrijver: L. Minnema € 6,00
Bevinding. Aard en funktie van de geloofsbeleving Schrijver: T. Brienen € 2,25
Bevrijding met geest. Notities voor een nieuwe spiritualiteit Schrijver: Jon Sobrino € 6,00
Bevrijding van de mens in feministisch perspectief. Een theologie Schrijver: Letty M. Russell € 2,25
Bidden is voor iedereen. Zes overdenkingen over gebed en spiritualiteit Schrijver: W.W. Verhoef € 2,50
Bij brood en beker. Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk Schrijver: W. van 't Spijker, W. Balke, K. Exalto & L.van Driel (redactie) € 4,25
Bijbellanden in woord en beeld Schrijver: J. Catling Allen € 4,50
Binnen het jaar / druk 1 Schrijver: Robrecht Michiels € 6,95
Bouwen aan een eigen theologie. Geloofsverstaan binnen de plaatselijke culturele context Schrijver: Robert J. Schreiter € 4,50
Boven de boomgrens. Op weg naar een hedendaagse spiritualiteit Schrijver: H. Faber € 3,00
Breuklijnen. Gedichten en gedachten rond zwakte en einde, bij ziekte en dood Schrijver: Theo Vertelman € 7,00
Bridging the gaps. An empirical study of catholic funeral rites Schrijver: Thomas Quartier € 17,00
Christelijk zorgondernemerschap. Christelijke zorgverlening tussen markt en roeping Schrijver: Th. A. Boer & T.P.G. Kralt (redactie) € 4,50
Christelijke bedevaarten. Op weg naar heil en heling Schrijver: M. van Uden & P. Post (redactie) € 6,00
Christendom en godsdiensten der wereld. Nieuwe inzichten en nieuwe activiteiten Schrijver: A. Camps € 2,75
Cirkelen om een geheim. Dieptepsychologen over godsdienst. Godsdienst in het licht van moderne psychoanalytische theorieën Schrijver: H. Faber € 2,00
Cognition and Reality. Principles and Implications of Cognitive Psychology Schrijver: Ulric Neisser € 7,00
Constitutie over de Heilige Liturgie Schrijver: Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie € 2,00
Contextualiteit en christelijk geloof Schrijver: J. Tennekes en H.M. Vroom (redactie) € 7,25
Crisis Experience in modern life. Theory and Theology for Pastoral Care Schrijver: Charles V. Gerkin € 4,00
Dag lieve jij, dag. Verhalen en tips van een ritueelbegeleidster om zelf een uitvaartplechtigheid vorm te geven Schrijver: Mirjam Verschure € 8,00
Dagelijks leven in Bijbel tijd Schrijver: Mellville Bell Grosvenor & Frederick G. Vosburgh (redactie) € 3,00
Das Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung Schrijver: Friedrich Heiler € 10,00
Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalem Schrijver: Rudolf Otto € 4,50