Gezocht op "Statenbijbel"

275 boeken zijn gevonden met Statenbijbel.
Titel Prijs
Alle mensen, wat een boek ! Uitgave tgve tentoonstelling over de invloed van de (Staten)bijbel op de Nederlandse samenleving en cultuur Schrijver: Medewerkers van Bijbels Museum en Bijbel Werkplaats € 7,50
BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht inde jaren 1618 ende 1619. Uy... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA € 275,00
Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture , vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments [etc.] Schrijver: Unknown € 490,00
Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture : vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. / door last van de Hoog-Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, en volgens het besluyt vande Synode Nationae... Schrijver: Statenbijbel met psalmen en muziek van Dathenus € 800,00
Biblia dat is de gantsche H. Schrifture - vervattende all de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden (...). gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618 end... Schrijver: BIBLIA NEERLANDICA / BIBLE - KEUR € 2 450,00
Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments Schrijver: € 195,00
BIBLIA, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh. Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt vande Synode Nationael... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA € 1 195,00
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA € 995,00
Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments Schrijver: Statenbijbel € 100,00
BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael g... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA € 875,00
BIBLIA, dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael ... Schrijver: Statenbijbel € 200,00
Biblia Dat is: De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyeke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt van de Synode Nationael gehouden Schrijver: Statenbijbel Bilia € 310,00
BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael g... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA Kaerten van Cornelis Danckers !664-1717 € 1 650,00
BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh.-Mog. Heeren Staten-Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het besluyt an de Synode Nationael g... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA € 1 095,00
Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments Schrijver: Statenbijbel € 545,00
Biblia dat is de gantsche H.Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments door last van de Hoog-Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. … [1730/1737]. Schrijver: Keur, Jacoc en Hendrik [uitgever] - Biblia Neerlandica/ Statenbijbel/ Keurbijbel - € 150,00
BIBLIA Dat is de Gantsche H.Schrifture vervattende alle de Canonijken Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uit de Oorspronkelijke Talen (......). Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619 te Dordrecht Schrijver: Statenbijbel - Biblia € 294,50
Bijbel. Schrijver: bijbel € 8,00
Bijbel 3 delige statenbijbel Schrijver: Keur Jacob en Pieter € 29,50
Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, op last v.d. Staten Generaal der verenigde Nederlanden onveranderde herdruk van stereotype platen van het Britsche en Nederlandsche Bijbel Schrijver: Bijbel € 39,00
Bijbel, dat is de gansche heilige schrift enz. enz. met volledige kantteekrningen naar de besteuitgave van Keur Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA € 75,00
BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationa... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA . € 695,00
BIJBEL dat is de gansche Heilige Schrifture, bevattende alle de Kanonieke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Naar de uitgave der Staten-overzetting in 1657 bij de weduwe Paulus Aertsz van Ravesteyn uitgekomen, in de thans gangbare taa... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA (zng Flalkkeesche Bijbel Herziene Statenveretaling door Dr Kuiper e.a) € 295,00
BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,ge... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA . € 150,00
BIJBEL dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende alle de canonieke Boeken van het Ouden en Nieuwe Testaments. .Door last van de hoog mogende Heeren Staten generaal der vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de synode-nationaal,ge... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA . € 275,00
BIJBEL Dat is De gantsche Heilige Schrift bevattende al de canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments door last der hoog-mog. heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordr Schrijver: Statenbijbel € 250,00
Bijbel oude testament Schrijver: Divers € 20,00
Bijbel Statenbijbel in grote letter 8 Romeinen-Openbaring Schrijver: Cm 17X25 € 14,45
Bijbel Tentoonstelling Statenvertaling 1637 - 1937. Tiende Tentoonstelling in het Museum Fodor Amsterdam. Amsterdam 31 Mei - 17 Juli 1937 Schrijver: Nederlands Bijbelgenootschap € 8,75
Bijbel ---volgens de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling (ca. 1890-1910) Schrijver: STATENBIJBEL € 295,00
Bijbel (25.0x17.0x4.2 cm). Bijgevoegd: Verklaring van moeilijke woorden in de Statenbijbel (uitg. Den Hertog, gebrocheerd, 24 blz) Schrijver: (...) € 50,00
Bijbelherdenking bij Bijbelverdenking" Herdenkings-tijdwoord bij het driehonderd-jarig bestaan van den Staten-Bijbel. Schrijver: DUBOIS, Ds. € 5,00
Bijbels Lexicon Schrijver: Dalen-Oskam, Karin van / Marijke Mooijaart € 10,00
Boekentaal Schrijver: Brom, Gerard € 6,45
Boekentaal Schrijver: Brom, Gerard € 14,45
Bruin: de Statenbijbel en Zijn Voorgangers Schrijver: Bruin, Dr. C.C. de € 9,95
Canticum Canticorum Schrijver: Verduin, M. € 19,90
Canticum Canticorum. Het Lied der Liederen. Een onderzoek nar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. (Diss.) Schrijver: Verduin, M. € 15,00
Canticum canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. Schrijver: VERDUIN, M. € 30,00
Canticum Canticorum. Het Lied der Liederen. Een onderzoek nar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. (Diss.) Schrijver: Verduin, M. € 12,50
Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. Schrijver: Verduin, M. € 15,00
Canticum Canticorum. Het Lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.86 Schrijver: VERDUIN, M. € 15,00
Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. Schrijver: Verduin, M. € 15,00
Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637 Schrijver: Verduin, M. € 15,00
Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637 Schrijver: Verduin, M. € 15,00
Canticum Canticorum. Het Lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637 Schrijver: Verduin, dr. M. € 15,00
Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. (Diss. Univ. Utrecht) Schrijver: VERDUIN, MAARTEN € 10,00
Canticum Canticorum. Het Lied der Liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. The Song of Songs (With a Summary in English). Cantiques d... Schrijver: VERDUIN, M., € 34,50
Canticum Canticorum (Hooglied) Schrijver: Verduin, M. € 15,00
Dat is De gansche H. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dor... Schrijver: STATENBIJBEL BIBLIA € 195,00