Titel

Moslims in maatschappij en bedrijf- Islam voor personeelswerk, management en sociale dienstverlening

Schrijver
Taal

Nederlands

ISBN

9789024413232

Uitgever

Nelissen, 1994

Prijs

3,00(Excl. verzendkosten)

Bijzonderheden

Nette paperback, 224 pag.

Meer info
Samenvatting
MOSLIMS IN MAATSCHAPPIJ EN BEDRIJF 1e druk is een boek van Gerard Blees uitgegeven bij Boom Uitgevers Amsterdam. ISBN 9789024413232

In Nederland leven tegenwoordig een half miljoen moslims. Sommige autochtone Nederlanders zien de islam als een bedreiging voor de Nederlandse cultuur. Men vreest voor fanatieke godsdienstigheid zoals het islamitisch fundamentalisme. Tegelijk zijn steeds minder mensen in Nederland vertrouwd met het verschijnsel godsdienst en ontbreekt het in veel discussies aan juiste kennis over de islam. In die leemte willen de auteurs van dit boek voorzien. Moslims in maatschappij en bedrijf gaat over de islam als godsdienst en de positie van moslims in de Nederlandse samenleving. In het eerste deel tonen de auteurs de islam als een veelvormige godsdienst met tal van stromingen, morele voorschriften, feesten en gebruiken. Het tweede deel beschrijft enkele probleemvelden met betrekking tot het dagelijks leven van moslims in Nederland. Allereerst komt het thema arbeid aan de orde waarbij aandacht besteed wordt aan de religieuze verplichtingen, de sociaaleconomische positie en werving en selectie van moslims. In een hoofdstuk over de verhouding -tussen man en vrouw bespreken de auteurs huwelijk en echtscheiding, gezin en gezinshereniging en vraagstukken rond seksualiteit zoals anticonceptie en vrouwenbesnijdenis. Ook komen hier de godsdienstige regels rond kleding, pleegzorg, voogdij en opvoeding aan de orde. Aan de hand van onderscheidingen als familiecultuur en individucultuur, in group en out-group, rolpatronen en gezinsvormen verhelderen de auteurs het cultuurverschil met de Nederlandse samenleving. Dan volg een hoofdstuk over de voedselvoorschriften, de rituele reinheid en de rituele slacht. Dit deel wordt afgesloten met een hoofdstuk over ziekte, ziektebeleving van migranten en volksgeneeskunde. Ook leggen de schrijvers uit hoe de moslim tegen lijden en de dood aankijkt en hoe men begraaft, rouwt en erft. Het boek eindigt met een derde deel over integratie. In dit slothoofdstuk komen recente ontwikkelingen aan bod rond remigratie, godsdienstvrijheid in Nederland, islamitische verzuiling en de voorwaarden waaronder integratiekan slagen. Ten slotte geeft dit boek een nuttige bijlage over de verschillende islamitische groeperingen en stromingen in Nederland. Mede door het uitvoerige register is dit boek een praktisch handboek voor hen die werkzaam zijn in hulpverlening, dienstverlening, personeelswerk, arbeidsbemiddeling, politie, journalistiek en gezondheidszorg.
Afbeeldingen
Blees, Gerard /Bos, Marcel - Moslims  in maatschappij en bedrijf- Islam voor personeelswerk, management en sociale dienstverlening
Ankerboek Uithuizermeeden

Algemeen antiquariaat. zie ook;
http://ankerboek.boekwinkeltjes.nl

Vul uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij boekwinkel Ankerboek.

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Registreer u vrijblijvend als koper!

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld.
  • U handelt deze order direct af met Ankerboek
  • Na uw bestelling ontvangen u en Ankerboek een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van Ankerboek vermeld.
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen.
  • Ankerboek kan betaling vooraf vragen.
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

7,4 miljoen boeken

Gebruikt en tweedehands

9700 boekwinkels

Antiquariaten en particulieren