Titel

Abuysen ende Ongeregeltheden

Schrijver
Taal

Nederlands

Uitgever

De Carbolineum Pers

Prijs

75,00(Excl. verzendkosten)

Verzendkosten

Bijzonderheden

Wantoestanden in het boekbedrijf

Meer info
De betrekkingen tussen drukkers en overheden zijn in Vlaanderen zelden harmonieus geweest. Reeds in 1516, minder dan een halve eeuw na de komst van de boekdrukkunst in onze gewesten, loofde de latere keizer Karel V een beloning van 100 gulden uit voor het verklikken van de auteur van opruiende Gentse pamfletten en karikaturen. Diens ordonnantie zou de volgende eeuwen gevolgd worden door honderden andere geboden en verboden rond drukpers en boekhandel.

Hoe moeilijk de relaties lagen, blijkt ook uit een tot nu toe ongepubliceerd rapport uit de late zeventiende eeuw, dat onlangs ontdekt werd in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Een anonieme auteur, mogelijk een raadsheer van de Grote Raad, heeft persoonlijk het boekbedrijf in Antwerpen, Leuven en Brussel gecontroleerd, en brengt verslag uit van diverse abuysen ende ongeregeltheden in het drucken ende vercoopen van ongemanierde ende inadmissibele boecken, tractaeten, printen, liedekens, refereynen, geschriften ende manifesten. Tegelijk stelt hij een aantal maatregelen voor om de wantoestanden aan te pakken. Het is een onbekend ooggetuigenverslag dat een heldere momentopname biedt van het Vlaamse boekbedrijf in de vroegmoderne tijd.

Na meer dan 300 jaar in de archieven te hebben gesluimerd, verscheen dit boeiende rapport nu voor het eerst bij De Carbolineum Pers, met een inleiding door dr. Pierre Delsaerdt. Tekst en inleiding zijn met de hand gezet uit nieuw gegoten Goudy Mediaeval 14 punt, en met de handpers gedrukt op geschept Hahnemühle papier, in een oplage van 75 genummerde exemplaren. Het boek van 20 cm. hoog en 88 bladzijden is ingenaaid in een mooi omslag en zit in een kartonnen foedraal.
Afbeeldingen
Pierre Delsaerdt - Abuysen ende Ongeregeltheden
De Boekengek Kalmthout

 

Vul uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij boekwinkel De Boekengek.

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Registreer u vrijblijvend als koper!

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld.
  • U handelt deze order direct af met De Boekengek
  • Na uw bestelling ontvangen u en De Boekengek een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van De Boekengek vermeld.
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen.
  • De Boekengek kan betaling vooraf vragen.
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

7,5 miljoen boeken

Gebruikt en tweedehands

10300 boekwinkels

Antiquariaten en particulieren