Titel

Engelen . ( Als beschermers en als helpers der mensheid . ) 'Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?' Deze vraag stelde de schrijver aan patiënten in zijn huisartspraktijk, onder wie hij in 1982 een onderzoek begon naar engelenervaringen. -

Schrijver
Taal

Nederlands

ISBN

9789020254457

Uitgever

Ankh - Hermes . ( De rug van de kaft is wel verkleurt door het licht . )

Prijs

12,00(Excl. verzendkosten)

Bijzonderheden

genaaide paperback in als nieuwe staat - 4417 - 5e dr 1990 - 240 p. - 350 gr

Meer info
- De reacties op zijn vraag waren even verrassend als gevarieerd. Het is opmerkelijk dat zowel bij katholieken, protestanten als 'ongelovigen' zulke ervaringen voorkomen. In dit boek, geïllustreerd met een aantal treffende afbeeldingen, geeft Moolenburgh zijn bevindingen weer. Hij vermeldt niet alleen de resultaten van de vragen, maar gaat ook uitvoerig in op de uiteenlopende manieren waarop zijn vraag en het onderwerp beoordeeld werden: 'Blijkbaar hebben velen het er toch moeilijk mee wanneer een der kerkelijke stellingen, namelijk het geloof in engelen, net zo reëel wordt als het bestaan van de bakker op de hoek.' Duidelijk wordt wél, dat het verschijnsel engel niet zo absurd of onwezenlijk is als we zouden denken. Op serieuze en soms speelse wijze behandelt de schrijver de diverse ervaringen. Daarbij komen verscheidene soorten engelen ter sprake, zoals aartsengelen, beschermengelen, engelenvorsten en - uiteraard - engelen van mensen. Een boeiende analyse en beschrijving, die velen aan het denken zal zetten en ons een blik gunt in die andere dimensie van het leven!

De auteur, een huisarts, deed in 1982 onder 400 van zijn patiënten onderzoek naar ervaringen met engelen. Centraal stond de vraag of engelen in onze technocratische maatschappij nog denkbaar zijn en of ze volgens hedendaagse begrippen nog een taak en een functie zouden kunnen hebben. Uitkomst is dat zowel onder rooms-katholieken als onder protestanten en 'ongelovigen' de vraag door velen bevestigend wordt beantwoord. Vervolgens onderscheidt de auteur verschillende soorten engelen (o.a. bescherm- en aartsengelen en engelenvorsten). Ook gaat hij uitvoerig in op de plaats van de engel in de bijbel. De auteur roept de lezers op zich open te stellen voor het verschijnsel engel. Het boek is doorspekt met verhalen waarin engelen een rol spelen. De meeste illustraties zijn van Doré, òf foto's van kosmische verschijnselen.
Afbeeldingen
Moolenburgh , H . C . [ isbn 9789020254457 ]  inv 4417 - Engelen . ( Als beschermers en als helpers der mensheid . ) 'Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?' Deze vraag stelde de schrijver aan patiënten in zijn huisartspraktijk, onder wie hij in 1982 een onderzoek begon naar engelenervaringen. -
Moolenburgh , H . C . [ isbn 9789020254457 ]  inv 4417 - Engelen . ( Als beschermers en als helpers der mensheid . ) 'Hebt u ooit in uw leven een engel gezien?' Deze vraag stelde de schrijver aan patiënten in zijn huisartspraktijk, onder wie hij in 1982 een onderzoek begon naar engelenervaringen. -
DE ESOTERIER Amsterdam

Specialiteit, Esoterische boeken, in vele genres , ook is er een ruime sortering van vele diverse soorten aanwezig in onze voorraad .

IBAN :NL84INGB0001880405 ( INGBNL2A )

L.M.F.Ottens . 1069 VM :

info@bocurio.nl of www.bocurio.nl esoterierboeken@gmail.com. KvK 34138285 . BTW No. NL 049706743 B 02. Mobiel 0618330133

Vul uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij boekwinkel DE ESOTERIER.

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Registreer u vrijblijvend als koper!

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

 • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld.
 • U handelt deze order direct af met DE ESOTERIER
 • Na uw bestelling ontvangen u en DE ESOTERIER een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van DE ESOTERIER vermeld.
 • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen.
 • DE ESOTERIER kan betaling vooraf vragen.
 • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Nieuwste boeken vanDE ESOTERIER

6,9 miljoen boeken

Gebruikt en tweedehands

7300 boekwinkels

Antiquariaten en particulieren