Titel

Geschiedenis der Westerse Filosofie ( In samenhang met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden . )

Schrijver
Taal

Nederlands

Uitgever

Servire

Prijs

4,50(Excl. verzendkosten)

Bijzonderheden

Net gebonden boek ,, 774 pag., kaft wat verkleuring

Meer info
Engelse wijsgeer en strijder voor vrede en gerechtigheid. Zijn overzicht van de geschiedenis van de wijsbegeerte, speciaal die van het westen, vanaf de Griekse wijsbegeerte tot op heden, is een monumentaal werk.
Dit magistrale boek valt op door de gelukkige gave, vele Engelse denkers eigen, dat zij vlot leesbaar schrijven. De onderwerpen worden duidelijk en zonder zwaarwichtigheid behandeld. Maar meer nog dan de stijl en opzet, hoe belangrijk die ook voor een groot werk als dit is, boeit de inhoud. Russel laat in een chronologische indeling achtereenvolgens de antieke, de katholieke en de moderne wijsbegeerte de revue passeren. Maar hij beperkt zich niet uitsluitend tot een opeenvolgende behandeling van de vertegenwoordigers dier perioden - hij ziet kans hun opvattingen te plaatsen in het kader van politieke en maatschappelijke omstandigheden, waardoor zijn werk niet alleen veel levendiger is geworden, maar ook uitgegroeid is boven het niveau van een geschiedenis der wijsbegeerte zonder meer. Hij geeft daarbij blijk van een ontzaglijke kennis, een geweldige breedheid van visie, die de diepte nergens in de weg staat
Ankerboek Uithuizermeeden

Algemeen antiquariaat. zie ook;
http://ankerboek.boekwinkeltjes.nl

Vul uw gegevens hieronder in om deze titel te bestellen bij boekwinkel Ankerboek.

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

Op het bezoeken van onze website, zo ook het plaatsen van een bestelling, zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Registreer u vrijblijvend als koper!

Wijzig instellingen
De captcha wordt geladen. Een ogenblik geduld...

Klik op het witte vierkant hierboven

  • Alle boeken zijn compleet en verkeren in normale antiquarische staat, tenzij anders beschreven. Kleine onvolkomenheden, zoals een ingeplakte ex-libris of een naam op het schutblad, zijn niet altijd vermeld.
  • U handelt deze order direct af met Ankerboek
  • Na uw bestelling ontvangen u en Ankerboek een bevestiging per e-mail. In de e-mail staan de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van Ankerboek vermeld.
  • De Koper betaalt de verzendkosten, tenzij anders overeen gekomen.
  • Ankerboek kan betaling vooraf vragen.
  • Boekwinkeltjes.nl probeert Kopers en Verkopers tot elkaar te brengen. Boekwinkeltjes.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen Koper en Verkoper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meer gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Boekwinkeltjes.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

7,6 miljoen boeken

Gebruikt en tweedehands

10100 boekwinkels

Antiquariaten en particulieren